Företagsstöd och finansiering

Företagsstöd och finansiering för tillväxt och investeringar

Företagsstöd och ytterligare finansiering behövs nästan alltid om du har planer på tillväxt eller investering i ditt företag. Det är möjligt att ansöka om finansiering från finansiella institutioner, crowdfunding, businessänglar, kapitalplacerare eller flera offentliga organ. Bolagets kapital kan också ökas med hjälp av nya aktieägare. Ofta består finansieringen av flera olika källors insamlade placeringar.

Företagarens egna finansiering har betydelse

Din egen investering är av stor betydelse för att organisera finansiering. En egen finansiell investering ger projektet trovärdighet och underlättar att externa investerare kommer med.

Företagarens eller företagarnas egna investeringar bör vara minst 20 procent av kapitalkravet. Förutom kontantinsatserna kan du placera anläggningstillgångar i bolaget i så kallat apport, dvs. det reella värdet. Företagaren och andra investerare kan investera kapitalfinansiering i ett aktiebolag som ett kapitallån eller som en investering i en icke-bunden kapitalfond (fond med eget kapital).

Ansökning om företagsstöd och investering

Finansiären är främst intresserad av effekterna av åtgärden som ska finansieras på din företagsverksamhet och företagets förmåga att uppfylla sina framtida åtaganden. Företagets kontantresurser bör alltid hållas starka och tillräckligt med lånemedel bör reserveras för investeringar.

Det är lättare att förhandla med en finansiär om finansiering av en investering än om ett driftskapitallån. När du presenterar din idé och dina finansieringsbehov för en potentiell finansiär, tag följande i beaktande:

  • Du har en uppdaterad affärsverksamhetsplan och nödvändiga finansiella dokument. Omsorgsfullt gjorda Affärsplan för det verksamma företaget (YT10) och resultatbudget (YT22 ) hjälper vid finansorganiseringen.
  • Din egeninvestering är i skick, dvs. tillräckligt med driftskapital eller saken är i ordning med din egen bank. Din egen bank vill också ha de senaste dokumenten och säkerheterna.
  • Du har kartlagt de olika finansieringsalternativen och valt det lämpligaste för dig.

Vår företagsrådgivning hjälper dig med finansieringsansökningar, uppdatering av din affärsverksamhetsplan och skapande av kalkyleringar.

Genom tillväxt och investering lyckas ditt företag och genererar större ekonomiska fördelar på kort eller lång sikt!