Företagsmentorns och styrelsepartners

Företagsmentorn sparrar och stöder företagaren

Företagsmentorn är en erfaren affärsverksamhetsexpert som ger dig gratis expertråd och stöd, samt sparrar dig i utvecklingen och utmaningarna för ditt företag. Mentorerna har själva gedigen affärserfarenhet som företagare eller inom näringslivet. Tillsammans med mentorn blir det lättare för dig att inse det aktuella läget för ditt företag, sätta mål för din företagsverksamhet och ta reda på metoder att nå dessa mål.

Företagsmentorns tjänst är gratis och konfidentiell

Företagsmentorsverksamheten är en frivillig och konfidentiell tjänst. I Kotka-Fredrikshamn-regionen koordineras företagsmentorsverksamheten av Cursor Ab. Nationellt styrs företagsmentorsverksamheten av Finlands Företagsmentorer rf.

Mentorförhållandet mellan en företagare och en företagsmentor kan pågå från några månader till flera år. Tjänsten är avsedd för företag med minst ett års verksamhetsår eller bokslut bakom sig.

Ansök om en företagsmentor

Om du är intresserad av en företagsmentor, ansök om en företagsmentor med ansökningsformuläret. Efter att du lämnat in ansökan kommer Företagsmentorerna att föreslå en lämplig mentor för dig och kommer överens om ett möte.

Bli företagsmentor

Vill du vara med och hjälpa din regions företagare att lyckas och utveckla ditt landskaps företagsverksamhet?

Finlands Företagsmentorer letar ständigt efter nya företagsmentor till sina led. Företagsmentorn måste ha gedigen affärsverksamhetserfarenhet antingen som företagare eller från tjänstgöring i affärslivet. Företagsmentorernas förmåga att lyssna på företagaren och ställa rätt frågor är viktigare än att ge rätt svar. 

Om du är intresserad av att arbeta som företagsmentor, tag kontakt!

Jarmo Kuntonen
Kymmenedalens regionmentor
jarmo.kuntonen@tilintarkastuskuntonen.fi

Markku Merovuo
Kontaktmentor för Kotka–Fredrikshamn regionen
markku.merovuo@gmail.com
tfn 044 333 1891

Heli Tiitinen
Kontaktperson på Cursor Ab
heli.tiitinen@cursor.fi
tfn 040 190 2542

Styrelsepartners

Behöver du en oberoende styrelseledamot till din styrelse eller en expert som deltar i styrelsearbetet? Hallituspartnerit Kymenlaakso ry (Kymmenedalens styrelsepartners) förmedlar experter som har en genuin vilja att hjälpa små och medelstora företag i regionen att uppnå sina mål.

Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:s verksamhetsmål är att stödja näringslivets konkurrenskraft i Kymmenedalen. Hallituspartnerit arbetar för att stärka tillväxten och framgången för små och medelstora företag i regionen genom att utveckla företagens styrelsearbete och att upprätthålla ett sunt styrelsesätt.

Hallituspartnerits medlemmar har mångsidig erfarenhet från företagande och ledande, vilket gör det möjligt för företag att stärka sina egna färdigheter. Hallituspartnerit Kymenlaakso ry är medlem av det riksomfattande Hallituspartnerit-nätverket. 

Kontakta oss om du är intresserad av tjänsten!

Jari Simola
Ombud för Hallituspartnerit Kymenlaakso ry
jari.simola@jakendos.fi
tfn 041 432 2170