Ägarbyte till ett företag

Företagsförvärv och ägarbyte

Företagsförvärv är ofta den största och viktigaste transaktionen i livet för en företagare. Ett korrekt genomfört företagsförvärv eller ägarbyte skapar goda förutsättningar för företagande och företagsutveckling.

Om du är en nyetablerad företagare, erbjuder ett företagsförvärv dig möjlighet att starta företagande genom att köpa ett etablerat företag, företags affärsverksamhet eller en andel i ett företag. Förutom förvärvet kan ägarbytet vara ett generationsskifte eller ett annat nytt ägararrangemang för företaget.

Ägarbytesprocessen framskrider stegvist. Om du är intresserad av att sälja ditt företag eller köpa ett företag bör du planera noggrant och avsätta tillräckligt med tid för processen.

Företagsförvärv konfidentiellt och hemligt

Cursors företagsrådgivare hjälper dig vid ägarbyte, vare sig du är på sälj- eller köpsidan. Vi för säljarna och köpeintressenterna samman, förutsatt att alla parter ingår ett sekretessavtal vid affärstransaktionen. Informationen lämnas endast ut till tredje part mot ett undertecknat sekretessavtal.