Till medier

Hej mediarepresentant!

På Cursor arbetar vi nära med lokala, nationella och internationella medier. Vi hjälper dig gärna med datainsamling och betjänar media så att vår regions aktiva kvalitetsverksamhet syns och hörs. Kontakta oss om du behöver en bild, logotyper eller annat material.

Låt oss göra Kotka-Fredrikshamn-regionen attraktiv och lockande tillsammans!

Cursor Oy meddelanden (på finska)