Kompetensmarknadsföring

Arbetsgivare, letar du efter kunniga arbetstagare?

Rekryteringsmarknadsföring är marknadsföringskommunikation som riktas till företagets befintliga, tidigare och framtida experter. Med rekryteringsmarknadsföring hjälper företagens förmåga att stadigt behålla sina nuvarande arbetstagare och locka nya nödvändiga experter.

Vi på Cursor svarar på den internationella kompetensbristen med samarbete över många branscher och partnerskap, marknadsföringskommunikation i rätt tid och internationell expertis. Vi samarbetar med regionens kommuner, företag, läroanstalter, TE-tjänster, NTM-centraler och aktörer inom den tredje sektorn.

På detta sätt lockar vi experter till regionen för att stanna.

Möten mellan experter och företag är en central del av rekryteringsmarknadsföring och utvecklingen av Kotka-Fredrikshamn-regionens attraktionskraft. Vi lockar nya experter till regionen genom bl.a. sociala medier, videor, expertseminarier, offentliga evenemang och workshops samt genom att vara i direkt kontakt med medier.