Vad vi gör

Finlands bästa tjänster

På Cursor producerar vi näringslivs- och turismtjänster för fem kommuner i Kotka-Fredrikshamn-regionen; Fredrikshamn, Kotka, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. Vi har som mål att tillhandahålla våra företagar- och ägarkunder de bästa tjänsterna i Finland.

Vi har kommit överens med kommunerna om att producera följande servicehelheter:

  • Företagstjänster
  • Regionala försäljningstjänster
  • Turismfrämjande tjänster
  • Utvecklingsåtgärder
  • Experttjänster för internationalisering åt kommunerna
  • Regionala administrationstjänster och koordinering av samarbete

Med de tjänster som överenskommits i avtalet är vårt mål att öka regionens attraktion, hållbarhet och vitalitet genom ökade investeringar och en växande turistskara, samt att hjälpa företagare mot sina drömföretag!