Beslutsfattande

ADMINISTRATION AV CURSOR OY

Cursors styrelse

Ari-Pekka Saari, Steveco Oy, ordförande
Kimmo Naski, Kotkan kaupunki (HaminaKotkan Satama Oy) viceordförande

Medlemmar:
Sami Markkanen, Kotkan kaupunki (Kotkan Energia Oy)
Jouni Eho, Pyhtään kunta
Hannu Muhonen, Haminan kaupunki
Arto Ylönen, Miehikkälän kunta
Veli-Matti Pulli, Virolahden kunta
Juha Korhonen, Kymenlaakson Osuuspankki
Pasi Riiali, Mediatehdas Dakar Oy

Expertmedlem:
Hannu Lehtinen, Kymen Yrittäjät ry.

Närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten:
Esa Sirviö, Kotkan kaupunki

Cursors ledningsgrupp

David Lindström, toimitusjohtaja
Ilkka Hasanen, myyntijohtaja
Kati Paasi, matkailujohtaja
Tiina Paavola, yrityspalvelujohtaja
Tiina Suni, talous- ja hallintojohtaja
Carina Pulkkinen, henkilöstöjohtaja
Tuija Pellikka, johdon assistentti, controller, johtoryhmän sihteeri

Cursors förvaltningsråd

Soares Kim, Kotkan kaupunki, ordförande
Aalto-Partanen Annika, Kotkan kaupunki
Hirvonen Pasi, Kotkan kaupunki
Piipponen-Pekkola Seija, Kotkan kaupunki
Suomi Minna, Kotkan kaupunki
Erkkilä Titta, Haminan kaupunki
Metsola Jyrki, Pyhtään kunta
Alastalo Tarja, Miehikkälän kunta
Kivelä Anja, Virolahden kunta
Ahlström Peter, Ahlström Capital Oy
Jaakkola Juha, Kymenlaakson Osuuspankki
Kainiemi Mari, DuPont Inc.
Kuparinen Mikko, Saimaa Capital / Canelco Capital
Tidenberg Timo, Stora Enso Oyj
Vekkilä Jyrki, Steveco Oy

Aktieägare av Cursor Oy

Kotkan kaupunki, 86,4 %
Haminan kaupunki, 4,5 %
Miehikkälän kunta, 2,4 %
Saimaa Capital Oy, 1,4 %
Pyhtään kunta, 0,9 %
Stora Enso Oyj, 0,9 %
DuPont Inc. (Danisco Sweeteners), 0,6 %
Cursor, 0,6 %
Ahlström Capital Oy, 0,5 %
Kymenlaakson Osuuspankki, 0,5 %
Sampo Oyj, 0,5 %
Steveco Oy, 0,5 %
Virolahden kunta, 0,5 %

(Tiedot päivitetty 19.3.2020)