Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning hjälper vid svårigheter

Ekonomisk rådgivning hjälper dig om ditt företag har ekonomiska svårigheter eller den ekonomiska situationen är utmanande. Du kan få ekonomisk rådgivning från Cursors företagsrådgivning. Dessutom hjälper Företagsfinlands finansiella experter dig med skuldrådgivning.

Det viktigaste är att du inte lämnar ensam, utan du ska be om hjälp så snabbt som möjligt! Både Cursor och Företagsfinlands tjänster är konfidentiella och kostnadsfria. 

Ekonomisk rådgivning från Cursors företagsrådgivning.

Om du grubblar på ditt företags ekonomiska situation eller om situationen redan har lett till en kontantkris, är du välkommen att kontakta Cursors företagsrådgivning. De första tecknen på en försämrad ekonomisk situation är exempelvis sena betalningar, ytterligare personliga investeringar i företaget och undvikande av skattebetalningar. Låt oss tillsammans hitta en lösning för den svåra situationen!

Vi hjälper dig bl.a. i kontanthantering, finansieringsarrangemang, lönsamhetsberäkningar och kapitalarrangemang. Vi planerar ekonomin med dig och gör noggranna ekonomiska beräkningar tillsammans.

Ditt företags ekonomiska situation måste presenteras trovärdigt för finansiärer, investerare och leverantörer. Med korrekta och exakta beräkningar kan du försäkra dig om att ditt företags ekonomiska situation tål risker och att det fortfarande är värt att satsa i ditt företag. 

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen

Företagarens ekonomihjälp hjälper och ger råd om du är i ekonomi- och betalningssvårigheter. Rådgivningen ges av företagets finans- och saneringsexperter. Ekonomihjälpen nås på numret 029 502 4880. Kontakta Ekonomihjälpen om

  • ditt företag har samlat på sig obetalda räkningar
  • du inte längre kan betala lån och deras räntor
  • du vet inte vad du ska göra när arbetet eller försäljningen minskar
  • du vill diskutera ditt företags framtid i allmänhet
  • du känner att du inte längre klarar av de ekonomiska svårigheterna ensam.