NTM-centralen

NTM-centralens utvecklingsstöd

Det är möjligt att få ett utvecklingsbidrag från NTM-centralen för investeringar och utvecklingsåtgärder för små och medelstora företag. NTM-centralen har ett särskilt fokus på internationalisering. Utvecklingsåtgärden måste vara helhetsomfattande och vilja till en betydande utveckling och företaget måste vara beredd att ta till sig nya affärsverksamhetsmöjligheter. Stödet beviljas för företag som kan visa att det har förutsättningar att driva lönsam verksamhet och resurser för att genomföra utvecklingsåtgärden. Finansieringsandelen är högst 50 procent och är diskretionär.

Med hjälp av stödet utvecklar dörren antingen en befintlig verksamhet eller skapar en helt ny affärsverksamhet för företaget, antingen genom att förbättra förutsättningarna för export och internationalisering. Tillväxt kan också sökas genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Med stödet kan man också nå nya marknader eller kartlägga affärsverksamhetsmöjligheter. För finansiering måste en plan upprättas för ett utvecklingsprojekt (åtgärder, tidtabeller, kostnader, målresultat) som skiljer sig från företagets övriga verksamhet och avsevärt förbättrar företagets konkurrenskraft.

Utvecklingsstöd

Landsbygdsstöd

Om företaget är beläget på landsbygden är det möjligt att ansöka om stöd från landsbygdsfonden. Södra Kymmenedalen består för övrigt av landsbygd, med undantag för Kotka centrum,  Mussalös tätområde, Karhula centrum och Fredrikshamn centrum. Stödformer:

Nyetableringsstöd, främst för förvärv av expertinsatser
5000 – 35 000 e. Utveckling av ett nytt företags verksamhet eller om ett befintligt företag expanderar till en ny bransch. 

Investeringsstöd, 20 procent av det totala projektbeloppet. Kan innehålla materiella och immateriella förvärv

Investeringens genomförbarhetsstudie, stöd 50 procent. För bedömning av investeringsvillkor, teknikkartläggning och –val. 

Landsbygdsstöd