Strategi och ansvar

Livskraft genom strategi

Huvudmålen för Cursors strategi kommer från regionens näringslivsstrategi och kundbehov. En central roll i regionens näringslivsstrategi är Cursors strategi och verksamhet.

Cursors resultatmål definieras årligen i årsplanerna. Vår uppgift är att främja näringslivet och diversifiera det för att utveckla företagsverksamheten och säkra lönsamma arbetsplatser i regionen för södra Kymmenedalen.

Vi visar ledarskap i vår verksamhet som utvecklare av regionalt näringsliv. Vi svarar snabbt på kundernas behov och förändrade omständigheter. Vår regering har gett riktlinjer att strategin gäller tillsvidare och kommer att uppdateras vid behov.

Vi agerar ansvarsfullt

På Cursor strävar vi efter långsiktig företagsverksamhet genom att agera etiskt och ansvarsfullt i frågor som rör människor, ekonomi, region, samhälle och miljö. Engagemang för en ansvarsfull och öppen företagsverksamhet är en viktig del av vårt dagliga sätt att agera. Dessa verksamhetsprinciper, Cursors värderingar och ledningsmetoder ligger till grund för företagets verksamhetsmetoder och ansträngningar att arbeta för en hållbar framtid.

På Cursor behandlar vi alla anställda rättvist och jämlikt. Anställda får rättvis ersättning för sitt arbete och uppmuntras att utvecklas och växa personligen och professionellt. Vi uppmuntrar alla anställda att ta hand om sitt välmående.

Vi har förbundit oss till att verka i enlighet med principerna för en hållbar utveckling i all vår företagsverksamhet. Vi är uppmärksamma på den miljöpåverkan vår företagsverksamhet har och strävar efter att förhindra skadliga miljöpåverkningar med vår verksamhet, såsom att sänka utsläpp, effektivisera energi- och vattenförbrukning samt sortera sopor och återvinna.

Vi uppmuntrar personalen att välja mer miljövänliga sätt att röra sig på, till exempel en gemensam elcykel, som kan lånas för att flytta sig under arbetsdagen mellan möten under i närliggande områden. Vi deltar i olika kampanjer som kilometertävling, trappdagar. För konferenscateringen strävar vi efter att gynna lokal mat och öka vegetariska alternativ.