Internationalisering

Planerar du en internationalisering?

För vissa företagare är internationalisering ett naturligt sätt att utöka sin verksamhet. Företag som siktar på internationella marknader spelar en viktig roll i utvecklingen av vårt samhälle. Därför finns det ett brett utbud av program och tjänster tillgängliga för att stödja tillväxt och internationalisering.

Om du är intresserad av att erövra världsmarknaden så hjälper vår företagsrådgivning dig att hitta information om målmarknaderna och deras verksamhetsmiljö, företags- och myndighetskontakter samt finansieringsalternativ. Hos oss får du hjälp av ett omfattande expertnätverk. 

Möjligheter till internationalisering

  • Marknadsmöjligheter från hela världen och identifierad information om efterfrågan per land eller bransch: www.marketopportunities.fi
  • Team Finland samlar alla statligt finansierade internationaliseringstjänster.
  • Med hjälp av FöretagsFinlands internationaliseringstest identifierar du styrkorna och utvecklingsbehovet för ditt företags internationalisering.
  • Enterprise Europe Network är ett internationellt expertnätverk som verkar i mer än 60 länder. Nätverket erbjuder gratis internationaliseringstjänster till små och medelstora företag.
  • Internationella handelskammaren (ICC) är en branschövergripande näringslivsorganisation med 6,5 miljoner företag och organisationer från mer än 140 länder som medlemmar. ICC Finland stärker företagens internationella verksamhetsvillkor genom att påverka regelverket, utveckla verktyg för utrikeshandel och tillhandahålla relaterade tjänster till företag.

Finansieringsalternativ för internationalisering

Business Finland

Business Finland tillhandahåller finansiering till företag för internationalisering, forskning, produktutveckling och ett brett spektrum av affärsverksamhetsutvecklingsbehov. Det första steget i att ansöka om finansiering är att fylla i och skicka ett kontaktformulär till Business Finland, som leder dig till lämpliga tjänster.

Deal Flow

Deal Flow är en gratis finansiell tjänst genom vilken du kan hitta internationella investerare. Tjänsten gör det möjligt för investerare att hitta företag som intresserar dem snabbt och enkelt. Tjänsten är på engelska och marknadsförs till investerare i Europa, Mellanöstern och USA.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för start av företagsverksamheten, tillväxt och internationalisering samt med skydd mot exportrisker. Finnvera stärker finländska företags verksamhetsförhållanden och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, garantier och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer såsom banker.

NTM-centralen

NTM-centralen beviljar företagsutvecklingsbidrag för små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar. Utvecklingsstöd kan sökas när ett företag startar sin verksamhet, vill investera betydligt i förnyelse eller strävar efter att växa. Ett särskilt fokus ligger på internationalisering av företag.