Utveckla företaget

Företagsrådgivning hjälper ditt företag att utvecklas

Företagsrådgivning är till nytta om du funderar på att utveckla eller utvidga ditt företag, eller om du står inför utmaningar i din företagsverksamhet.

Du får aktuell information om olika möjligheter av erfarna företagsrådgivare här på Cursor. Vi hjälper dig gärna i ärenden som rör ekonomi, investeringar, företagssaneringar, ägarbyten och ekonomisk förvaltning. Du kan också få hjälp av oss gällande lokaler och personalfrågor samt uppgörande av planer och beräkningar.

Företagsrådgivningen betjänar både live och på distans

Vi betjänar via telefon, personligen på våra serviceställen i Kotka och Fredrikshamn eller via Teams eller Skype – så som det passar dig bäst. Ibland är det tillräckligt att träffas en gång, ibland kan en kundrelation räcka flera månader eller år. Vi är med dig och stöder dig så länge du behöver!

Företagsrådgivningen är helt gratis för dig, liksom alla våra andra företagstjänster. Vi gör alltid vårt arbete i förtroende och med respekt för din integritet, idéer och planer.

Mer information om länkarna

Vi har sammanställt information för dig om företagsverksamhetsutveckling i länkarna nedan. I vår materialbank hittar du dessutom alla blanketter och avtals- och kalkylmallar som är viktiga för företagare.

Boka gärna en tid för en företagsrådgivare – låt oss tillsammans skapa ett hållbart drömföretag av ditt företag!