Grundläggande information om företaget

Kotka-Fredrikshamn-regionens utvecklingsföretag Cursor Ab

Cursor Ab ansvarar för företagsrådgivning, tjänster för nystartade företag, företag som är verksamma i regionen och lokaliserade i regionen, turismtjänster samt regionala utvecklingsprojekt åt kommunerna i Kotka-Fredrikshamn-regionen (Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Vederlax och Miehikkälä) och Lovisa.