Offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar: råd till företag

På Cursor vill man att även ditt företag ska uppnå offentlig upphandling. Vi arbetar i nära samarbete med kommunala upphandlingsenheter, tjänstemän och företagare för att främja offentliga upphandlingar. Vi informerar om öppna upphandlingar i samarbete och organiserar öppna, fritt formulerade marknadsdialoger och upphandlingshändelser för företagare.

Du kan få hjälp med upphandlingsfrågor från oss, samt vägledning om du vill delta i anbud. Vi hjälper dig att lyckas!

Upphandlingar och anbud över tröskelvärdet

I Finland publiceras upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet, dvs. 60 000 euro, i arbets- och näringslivsministeriets Hilma-system. Städerna Kotka och Fredrikshamn har också ett elektroniskt anbudssystem, Anbudstjänsten, där du kan hitta konkurrensutsättningar som överskrider tröskelvärdet och du kan lägga ett bud. Städer och kommuner i regionen använder också Sarastia Upphandlingstjänst för upphandlingar som överskrider tröskeln.

Hilma
Kotka stads Anbudstjänst
Fredrikshamn stads Anbudstjänst
Sarastia Upphandlingstjänster

Småupphandlingar och konkurrensutsättningar från upphandlingskalendern

Upphandling under det nationella tröskelvärdet är en liten upphandling. Vid konkurrensutsättning av dem följer man upphandlingsenheternas egna upphandlingsinstruktioner. Det lönar sig därför att aktivt vara i kontakt med upphandlingsenheterna ifall man vill bli noterad i konkurrensutsättningarna.

Städerna Kotka och Fredrikshamn publicerar årligen en upphandlingskalender som visar de planerade upphandlingarna. Upphandlingskalendrar ökar dialogen mellan staden och företagare samt planeringen av upphandlingsprocesserna.

Upphandlingskalender för Kotka stad
Upphandlingskalender för Fredrikshamn stad

Keino-förändringsagent

Målet med KEINO Kompetenscentrum för hållbar och innovativ upphandling är att stöda och hjälp offentliga uppköpare att utveckla hållbara och innovativa offentliga upphandlingar. Förändringsagenten fungerar som en lokal kontaktpunkt för kompetenscentret och för kompetenscentrumets verksamhet och stöd närmare praktiska aktörer.