Innovationer och IPR

Innovationer och rättigheter ökar ditt företags konkurrenskraft

Innovationer förnyar och hjälper företag att öka sin konkurrenskraft. Men vad är innovationer? Oftast avses innovation vara en ny typ av produkt, tjänst, process eller till exempel en affärsverksamhets- eller ledningsmodell. Nya idéer och uppfinningar föds ständigt, men de blir innovationer först när de framgångsrikt har kommersialiserats eller på annat sätt utnyttjats.

Innovationsrådgivning för företag och privatpersoner

På Cursor betjänar vi dig vid utveckling, skydd och användning av idéer och uppfinningar. Du kan ta med dig dina idéer för utvärdering som företag eller privatperson. Vi gör en preliminär bedömning av din idé, kartlägga de aktörer och partners som behövs för att stöda vidareutveckling och identifiera potentiella finansiella instrument för att stödja utvecklingsarbetet. Vi berättar också om andra offentliga tjänster och alternativ som främjar innovation.

Vår innovationsrådgivning är gratis för dig och naturligtvis konfidentiell.

IPR och upphovsrätt

Förkortningen IPR (Intellectual Property Rights) står för immateriella tillgångars rättigheter. Det talas också ofta om intellektuellt eller immateriellt kapital och relaterade rättigheter. 

Immateriella rättigheter inkluderar även upphovsrätt som uppstår till följd av kreativt arbete. Upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att besluta om användningen av hans verk. Upphovsrätten kräver ingen registrering eller märkning utan skapas enligt lag. I Finland ansvarar utbildnings- och kulturministeriet för upphovsrättsfrågor.

Industriell äganderätt

Med industriell äganderätt, dvs. patent, användningsmodeller, varumärken och designskydd, kan du skydda, hantera och kommersialisera resultaten av ditt utvecklingsarbete. Du kan utnyttja industriell äganderätt till exempel vid produktutveckling, skydd mot konkurrenter och marknadsföring både nationellt och internationellt.

Nationella patent- och registerstyrelsen (PRH) ansvarar för skyddet och registreringen av industriella äganderättigheter. Du hittar information om din innovations nyheter på PRH:s webbplats. Vid behov kan du också låta en preliminär nyhetsundersökning utföras av PRH:s experter.

Obs! Presentera aldrig din idé offentligt innan du skyddar dina rättigheter!

Patent

Ett patent är ensamrätt att använda en uppfinning. Skyddstiden för patentskydd är 20 år. För att skydda din uppfinning med ett patent måste uppfinningen:

  • Ny
    Uppfinningen måste vara ny jämfört med vad som har blivit känt innan man ansöker om patent. Så avslöja inte din uppfinning förrän du ansöker om patent.
  • Innovativ
    Uppfinningen måste skilja sig väsentligt från vad som har blivit känt innan patentansökan lämnas in. Uppfinningen får inte vara uppenbar för en fackman.
  • Industriellt användbar
    Uppfinningen måste vara teknisk till sin natur och lösa ett tekniskt problem.

Nyttighetsmodell

Nyttighetsmodellen är ensamrätt att använda uppfinningen och är avsedd för enkla uppfinningar av enheter och produkter. En nyttighetsmodell kan vara en lämplig form av skydd om du behöver skydd snabbt, en 10-årig skyddsperiod är tillräcklig för dig och du är övertygad om din uppfinnings nyhet och uppfinningshöjd. Observera att nyttighetsmodellen som registrerats av PRH endast är giltig i Finland.

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken som skiljer ditt företags varor och tjänster från andras. Ett varumärke kan till exempel vara ett ord, en kombination av flera ord, en figur, en slogan, en kombination av ett figur och en slogan, ett ljudmärke eller ett tredimensionellt märke. Du kan ansöka om registrering av ett finskt varumärke från PRH. Registrering av ett varumärke förutsätter att det är distinkt. Det får inte förväxlas med äldre varumärken, firmanamn eller andra rättigheter.

Mönsterrätt

Med registrering av mönster avser man skydd av design. Mönsterrätten skyddar utseendet på en produkt eller en del därav. Registrering beviljas av PRH. Förutsättningen för registrering är att designen är ny och unik. Villkoren för registrering bedöms endast baserat på det bildmaterial som levererats till PRH.