Företagsamhetsfostran

Företagsamhetsfostran för framtidens välbefinnande

Nuförtiden ingår företagsamhetsfostran i läroplanerna för alla skolstadier. Företagsamhetsfostran är en funktionell och kreativ verksamhet och därför en motvikt till traditionellt lärande. Företagsamhetsfostran har långa traditioner i Kotka-Fredrikshamn-regionen, som samarbete mellan läroanstalter och Cursor.

Ung Företagssamhet, Kymmenedalens regionkontor

Cursor Oy har varit en del av det rikstäckande Ung Företagsamhet- regionaktörnätverket sedan början av februari 2020. Kymmenedalens regionkontor för Ung Företagsamhet hjälper regionens skolor och läroanstalter att förverkliga och utveckla företagsamhetsfostran.

  • utvecklar tvärvetenskaplig företagsamhetsfostran  regionalt som en del av en nationell och internationell verksamhetsmiljö
  • utbildar utbildningsexperter och tillhandahåller lösningar för att lära ut färdigheter inom entreprenörskap, arbetsliv och ekonomi
  • skapar förbindelser och samarbete mellan regionens läroanstalter, beslutsfattare och företag
  • förstärker ungdomars kunskap om regionens möjligheter
  • ordnar tillfällen och evenemang
  • är temats ansikte utåt och fungerar som en inflytelserik aktör i regionen

“Företagsamhetsfostran stärker varje individs förmåga att ta ansvar och hjälper dem att utveckla företagarmässiga färdigheter, kunskap och attityder som krävs för att hen skall kunna uppnå sina mål.”
– European Commission 2018a –