Innovaatiot ja IPR

Innovaatiot ja oikeudet kasvattavat yrityksesi kilpailukykyä

Innovaatiot uudistavat ja auttavat yrityksiä kasvattamaan kilpailukykyään. Mutta mitä innovaatiot ovat? Useimmiten innovaatiolla tarkoitetaan uudenlaista tuotetta, palvelua, prosessia tai esimerkiksi liiketoiminta- tai johtamismallia. Uusia ideoita ja keksintöjä syntyy jatkuvasti, mutta innovaatioita niistä tulee vasta sitten, kun ne on menestyksellisesti kaupallistettu tai muutoin hyödynnetty.

Innovaationeuvontaa yrityksille ja yksityishenkilöille

Cursorilla palvelemme sinua ideoiden ja keksintöjen kehittämisessä, suojaamisessa ja hyödyntämisessä. Voit tuoda ideasi meille arvioitavaksi yrityksenä tai yksityishenkilönä. Teemme alustavan arvioinnin ideastasi, kartoitamme jatkokehityksen tueksi tarvittavia toimijoita ja kumppaneita, sekä selvitämme kehitystyön tueksi potentiaalisia rahoitusvälineitä. Kerromme sinulle myös muista julkisista innovaatioita edistävistä palveluista ja vaihtoehdoista.

Innovaationeuvontamme on sinulle maksutonta ja tietenkin luottamuksellista.

IPR ja tekijänoikeudet

Lyhenne IPR (Intellectual Property Rights) tarkoittaa aineettoman omaisuuden oikeuksia. Usein puhutaan myös henkisestä tai aineettomasta pääomasta ja niihin liittyvistä oikeuksista.  

Aineettomia oikeuksia ovat myös tekijänoikeudet, jotka syntyvät luovan työn tuloksena. Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden päättää teoksensa käytöstä. Tekijänoikeudet eivät vaadi rekisteröintiä tai merkitsemistä, vaan ne syntyvät lain nojalla. Tekijänoikeusasioista vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Teollisoikeudet

Teollisoikeuksilla eli patentilla, hyödyllisyysmallilla, tavaramerkillä ja mallisuojalla voit suojata, hallita ja kaupallistaa kehitystyösi tuloksia. Voit hyödyntää teollisoikeuksia esimerkiksi tuotekehityksessä, suojautumisessa kilpailijoita vastaan sekä markkinoinnissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. 

Teollisoikeuksien suojauksesta ja rekisteröinnistä vastaa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) PRH:n sivuilta saat tietoa innovaatiosi uutuudesta. Voit myös teettää tarvittaessa ennakkouutuustutkimuksen PRH:n asiantuntijoilla.

Huom! Älä koskaan esittele ideaasi julkisesti ennen oikeuksien suojausta!

Patentti

Patentti on yksinoikeus käyttää keksintöä. Patentin suoja-aika on 20 vuotta. Jotta voit suojata keksintösi patentilla, on keksinnön oltava:

  • Uusi
    Keksinnön on oltava uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen kuin haet patenttia. Älä siis julkista keksintöäsi ennen patentin hakemista.
  • Keksinnöllinen
    Keksinnön on erottava olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää. Keksintö ei saa olla itsestään selvä alan ammattilaiselle.
  • Teollisesti käyttökelpoinen
    Keksinnön pitää olla luonteeltaan tekninen ja ratkaistava jokin tekninen ongelma.

Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli on yksinoikeus käyttää keksintöä, ja se on tarkoitettu yksinkertaisille laite- ja tuotekeksinnöille. Hyödyllisyysmalli voi olla sopiva suojausmuoto, jos tarvitset suojan nopeasti, 10 vuoden suoja-aika on sinulle riittävä ja olet vakuuttunut keksintösi uutuudesta sekä keksinnöllisyydestä. Huomioi, että PRH:n rekisteröimä hyödyllisyysmalli on voimassa vain Suomessa.

Tavaramerkki

Tavaramerkki on tunnusmerkki, jolla erotat yrityksesi tavarat ja palvelut muiden vastaavista. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana, useamman sanan yhdistelmä, kuvio, iskulause, kuvion ja iskulauseen yhdistelmä, äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Suomalaisen tavaramerkin rekisteröintiä voi hakea PRH:sta. Tavaramerkin rekisteröiminen edellyttää, että se on erottamiskykyinen. Se ei saa olla sekoitettavissa aikaisempiin merkkeihin, toiminimiin tai muihin oikeuksiin.

Mallioikeus

Mallin rekisteröinnillä tarkoitetaan muotoilun suojaamista. Mallioikeudella suojataan tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Rekisteröinnin myöntää PRH. Rekisteröinnin edellytyksenä on se, että malli on uusi ja yksilöllinen. Rekisteröintiedellytykset arvioidaan ainoastaan PRH:lle toimitetun kuvamateriaalin perusteella.