Att stödja entreprenören i regionen

Företagarnätverk och företagstjänster

Din affärsverksamhet stöds av ett omfattande regionalt nätverk av näringslivs- och företagstjänster. Nedan hittar du information om våra samarbetspartners.

Kymen Yrittäjät

Kymen Yrittäjät har som mål att förbättra företagarnas ställning och förutsättningarna för företagande i Kymmenedalen. Kymen Yrittäjät är ett av Företagarna i Finland-centralorganisationens regionalorganisationer och har tio lokalorganisationer i regionen. Vi har fungerat som intressebevakare och informationsförmedlare för små och medelstora företag i Kymmenedalen i redan åtta decennier.

Haminan Yrittäjät
Kotkan Yrittäjät
Loviisan Yrittäjät
Pyhtään Yrittäjät
Virolahti-Miehikkälän Yrittäjät

Kymenlaakson Yrittäjänaiset

Kymenlaakson Yrittäjänaiset är en intressebevakningsorganisation som hjälper företagare bilda nätverk och skapa nya förbindelser som bidrar till deras affärsverksamhet. Organisationen har över 100 medlemmar i Kotka, Pyttis, Fredrikshamn och Kouvola.

Kymmenedalens handelskammare

Handelskamrarna är intresseorganisationer för företag och affärslivet. Deras syfte är att övervaka näringslivets gemensamma intressen och förbättra företagens verksamhetsförutsättningar såväl regionalt och nationellt som internationellt.

Kotkan Kauppatie ry

Kotkan Kauppatie utvecklar livskraften, attraktiviteten och trivseln av Kotkas stadscentra och kommersiella centra. Vi ordnar evenemang som livar upp centrum. Våra största evenemang är Kotka Lifestyle, Puotipäivät och Joulun Avajaiset. Från och med år 2020 väljer Kotkan Kauppatie årligen en vinnare i tävlingen Kotkan Keskustateko. Vi förvaltar Kotkas torg och estraderna vid torgen samt ordnar månadsmarknader.

Ekami Consulting Oy

Ekami Consulting tillhandahåller lösningar för utveckling av kompetens. Våra tjänster riktar sig särskilt till företagsgränssnittet och i första hand till personer som är intresserade av läroavtalsutbildning. Med våra samarbetsföretag vill vi skapa ett partnerskap som ger båda parterna mervärde och förbättrad konkurrenskraft. Ekami Consulting Oy (Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy) är Ekamis dotterbolag i Kotka.

Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning – Ekami

Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning är en år 2005 bildad samkommun mellan Fredrikshamn, Kotka, Miehikkälä, Pyttis och Virolax.

Vår uppgift är att utbilda experter för regionens näringsliv och offentliga sektor. Vi ansvarar för att ordna yrkesutbildning på ägarkommunernas vägnar, ordnar verkstadsverksamhet för unga på uppdrag av Rannikkopajat-enheten och organiserar uppsökande ungdomsarbete i Södra Kymmenedalen.

https://www.xamk.fi/XAMK – Sydöstra Finlands yrkeshögskola

Yrkeshögskolan erbjuder över 70 examensutbildningar flexibelt enligt egen plan, en del helt på nätet. Förutom examensutbildningarna har Xamk Finlands mest omfattande utbud inom Öppna yrkeshögskolan och erbjuder nya typer av mikrokurser och en hel del olika fortbildningskurser. Vi har campus i S:t Michel, Savolax, Kouvola och Kotka. Dessutom har Sydöstra Finlands yrkeshögskola Finlands mest omfattande FUI-verksamhet (forskning, utveckling och innovation).