Kehittämishankkeet

Kehittämisrahoitusta elinvoiman luomiseksi

Kehittämishankkeiden avulla parannamme seutumme yritysten toimintaedellytyksiä, edistämme yritysten kasvua ja uudistumista sekä vahvistamme Kotkan-Haminan seutua matkailu- ja investointikohteena.

Kehittämishankkeiden avulla toteutetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmaa, Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, meri- ja kalatalousohjelmaa sekä kansainvälisiä Central Baltic ja Interreg Europe -ohjelmia. Ohjelmat ovat EU:n rahoitusinstrumentteja, joiden tavoitteena on yhtenäistää jäsenvaltioiden toimintaa sekä pienentää eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja. EU:lta saatava rahoitus on tärkeässä osassa Suomen ja seudun elinvoiman kehittymiselle. Hankkeemme tukevat myös Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian ja Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamista.