Light in the dark - Increasing resilience in rural and coastal tourism in the northern Baltic Sea Region by developing off-season experiences

Hankkeen tavoitteena on pidentää matkailukautta pohjoisella Itämeren alueella kehittämällä ylikansallisen saaristokonseptin luontomatkailulle.

Luodaan syksy-talvi-kevät-paketti, joka koostuu kolmesta tuotekokemuspaketista, joilla houkutellaan matkailijoita sesongin ulkopuolelta. Konsepti auttaa matkailualaa reagoimaan paremmin ja mukauttamaan liiketoimintaansa sesonkiaikojen ulkopuolella ja parantamaan saaristo- ja rannikkoalueilla toimivien yritysten selviytymiskykyä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, matkailukohteiden organisaatiot ja luontomatkailijat.

Palvelut yrityksille:

  • Luodaan kolme saaristoon liittyvää tuotekokemuspakettien konseptia.
  • Tuotetaan kansainvälistä markkinointimateriaalia.
  • Tarjotaan mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön yliopistojen, pk-yritysten ja yritysten tukiorganisaatioiden välillä syventämään yhteistyötä ja tuottamaan lisäarvoa yhdistämällä kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät ja yritykset eri maista.