Strategia ja vastuullisuus

Strategialla elinvoimaa

Cursorin strategian päätavoitteet tulevat Kotkan-Haminan seudun elinkeinotoiminnan suuntaviivoista sekä asiakkaiden tarpeista. Seudun elinkeinotoiminnan suuntaviivat ohjaavat yhtenä keskeisenä asiana Cursorin strategiaa ja tekemistä.

Cursorin tulostavoitteet määritellään vuosittain vuosisuunnitelmissa. Tehtävämme on elinkeinoelämän edistäminen ja sen monipuolistaminen liiketoiminnan kehittämiseksi ja kannattavien työpaikkojen turvaamiseksi eteläisen Kymenlaakson alueella.

Osoitamme toiminnassaan johtajuutta seudun elinkeinotoimen kehittäjänä. Reagoimme asiakkaiden tarpeisiin sekä muuttuviin olosuhteisiin nopeasti. Hallituksemme on linjannut, että strategia on voimassa toistaiseksi ja strategiaa päivitetään tarvittaessa.


Cursorin strategia 2023

Toimimme vastuullisesti

Me Cursorissa pyrimme pitkäjänteiseen liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, seutuun, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Sitoutuminen vastuulliseen ja avoimeen liiketoimintaan on keskeinen osa jokapäiväistä tapaamme toimia. Nämä toimintaperiaatteet, Cursorin arvot sekä johtamiskäytännöt muodostavat alustan yhtiön toimintatavoille ja pyrkimykselle toimia kestävän tulevaisuuden puolesta.

Cursorissa kohtelemme kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja yhteisvertaisesti. Työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän työstään ja heitä kannustetaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Kannustamme kaikkia työntekijöitä huolehtimaan hyvinvoinnista.

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa liiketoiminnassamme. Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme ehkäisemään ennalta toimintamme haittavaikutuksia ympäristöön, kuten vähentämään päästöjä, tehostamaan energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimaan jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.

Kannustamme henkilöstöä valitsemaan ympäristöystävällisempiä tapoja liikkumiseen esim. yhteisellä sähköpyörällä, jota voi lainata liikkumiseen tapaamisten välillä työpäivän aikana lähialueilla. Osallistumme erilaisiin kampanjoihin kuten kilometrikisa, porraspäivät. Kokoustarjoiluissa pyrimme suosimaan lähialueen ruokaa ja lisäämään kasvisvaihtoehtoja.