Matkailukompassi - Kestävää kasvua Kymenlaaksoon

Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu- ja palvelualan yrityksille sekä monipuolistaa kuntien tarjoamia palveluita ja kehittää uutta ja vastuullista matkailuliiketoimintaa.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1.    Vahvistaa hiilineutraaliin talouteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista alueen yrityksissä ja kunnissa, niin että ne pystyvät vastaamaan muuttuvaan kysyntään.
 2.   Vähentää vihreästä siirtymästä aiheutuvia haittavaikutuksia ja luoda uusia työllistämismahdollisuuksia alueelle.
3.    Kehittää julkisia liikenneyhteyksiä ja kestäviä matkaketjuja matkailukohteisiin. 

Kohderyhmänä ovat  vihreästä siirtymästä kärsivät yritykset, yritysten työntekijät ja yrittäjät sekä kunnat.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

  • Yritysten ja kuntatoimijoiden valmennukset kestävään matkailuun liittyen, myös yrityskohtainen valmennus
  • Kestävän matkailun mukaisten, hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien tuote- ja palvelukonseptien ja niiden ostopolun kehittäminen yritysten ja kuntien kanssa
  • Julkisten liikenneyhteyksien ja kestävien matkaketjujen kehittäminen matkailukohteisiin
  • Matkailureitistöjen saavutettavuuden parantaminen palveluketjujen, yhdysreittien ja viestinnän avulla