Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksella tulevaisuuden hyvinvointia

Yrittäjyyskasvatus kuuluu nykyisin kaikkien eri kouluasteiden opetussuunnitelmiin. Yrittäjyyskasvatus on toiminnallista sekä luovaa ja näin vastapainoa perinteiselle oppimiselle. Yrittäjyyskasvatuksella on Kotkan-Haminan sedulla pitkät perinteet oppilaitosten ja Cursorin yhteistyönä.

Nuori Yrittäjyys Kymenlaakson aluetoimisto

Helmikuun 2020 alusta Cursor Oy on ollut osa valtakunnallista Nuori yrittäjyys -aluetoimijaverkostoa. Nuori Yrittäjyys Kymenlaakson aluetoimisto palvelee alueen kouluja ja oppilaitoksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

  • kehittää monialaista yrittäjyyskasvatusta alueellisesti osana kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä
  • kouluttaa opetuksen asiantuntijoita ja tarjoaa ratkaisuja yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen
  • verkottaa alueen oppilaitokset, päätöksentekijät ja yritykset yhteistyöhön
  • vahvistaa nuorten tietoa alueen mahdollisuuksista
  • järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia
  • toimii teeman keulakuvana ja vaikuttajana alueella

Yrittäjyyskasvatuksen avulla yksilöt harjaantuvat ottamaan vastuuta ja kehittämään yrittäjämäisiä taitoja, tietoja ja asenteita, jotka ovat välttämättömiä yksilöiden omien tavoitteiden saavuttamiseksi.
– European Commission 2018a –

Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin, tule mukaan toimintaan!
NY-aluetiedote – kevät 2023