Osaajamarkkinointi

Työnantaja – etsitkö uusia osaajia?

Osaajamarkkinointi on markkinointiviestintää, joka kohdennetaan yrityksen nykyisille, entisille ja tuleville osaajille. Osaajamarkkinoinnilla parannetaan yritysten kykyä pitää tiukasti kiinni sen nykyisistä osaajista ja voittaa uusia tarvitsemiaan osaajia joukkoihinsa.

Me Cursorilla vastaamme kansainväliseen osaajapulaan monialaisella yhteistyöllä ja kumppanuuksilla, oikea-aikaisella markkinointiviestinnällä ja kansainvälisellä osaamisella. Olemme koonneet yhteistyöhön seudun kunnat, yritykset, oppilaitokset, TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä kolmannen sektorin toimijat. 

Näin houkuttelemme osaajia tulemaan ja jäämään seudulle

Osaajien ja yritysten kohtaamiset ovat keskeinen osa osaajamarkkinointia ja Kotkan-Haminan seudun vetovoiman kehittämistä. Houkuttelemme uusia osaajia sedulle hyödyntämällä mm. somekanavia, videotuotantoja, asiantuntijaseminaareja, yleisötilaisuuksia ja työpajoja sekä olemalla suoraan yhteyksissä tiedotusvälineisiin.