Yritysten kotisatama - Kotkan Kantasatama yritys- ja kokeiluympäristönä

Kotkan Kantasataman kehittämiskokonaisuus on kirjattu osaksi Kymenlaakson selviytymissuunnitelmaa, Kestävän kasvun ohjelmaa sekä Itä-Suomen elinvoimapakettia. Yritysten kotisatama – Kotkan Kantasatama kokeilu- ja pilotointiympäristönä -hanke tukee maakuntaohjelman mukaisesti osaamisen kehittämistä ja vahvistamista, edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuuksia sekä kehittää TKI-infrastruktuuria ja -toimintaympäristöä.

Yritysten kotisatama -hankkeen tuloksena saadaan aikaan Kotkan Kantasataman yrityskeskuksen konsepti sekä toiminta- ja rahoitussuunnitelma, joka huomioi sekä opiskelijoiden, opiskelijayrittäjyyden että alueelle sijoittuvien ja siellä toimivien yritysten tarpeet.

Kohderyhmänä ovat yritykset, korkeakoulut, opiskelijat, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät.