CCI4Change Facilitation of citizens energy consumption behavioral change in Baltic Sea cities and municipalities

Hankkeen päätavoitteena on lisätä kaupunkien/ kuntien toimijoiden/ viranomaisten osaamista ja valmiuksia edistää asukkaiden energiankulutuksen vähentämistä paikallisessa elinympäristössä vaikuttamalla asukkaiden ajattelutapoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Hankkeella edesautetaan omalta osaltaan kestävää kehitystä ja globaalia energiamurrosta. Hankkeella lisätään luovien alojen pk-yritysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä, jossa pyritään hyödyntämään enemmän luovien alojen osaamista ja potentiaalia palveluntarjoajina. Tämä voi luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kohderyhmänä ovat paikalliset viranomaiset ja luovien alojen pk-yritykset.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

  • Luovien alojen pk-yritysten identifiointi ja kontaktointi (olemassa olevat verkostot ja uudet kontaktit).
  • Luovien alojen pk-yritysten ja paikallisten viranomaisten välisen yhteistyön aktivointi ja tukeminen.
  • Työpajojen järjestäminen luovien alojen yrityksille osaamisen ja valmiuksien lisäämiseksi (mm. palvelujen tarjoaminen ja viranomaisten tarjouspyyntöihin vastaaminen).