CCI4Change Facilitation of citizens energy consumption behavioral change in Baltic Sea cities and municipalities

CCI4Change-hankkeessa julkisen sektorin toimijat, kuten kaupungit ja kunnat, tekevät yhteistyötä kulttuurin ja luovien alojen (CCI) yrittäjien kanssa parantaakseen asukkaiden kanssa tehtävää yhteiskehittämistä sekä kannustaakseen heitä energiankulutuksen vähentämiseen.

Miksi?

Miten voimme vaikuttaa energiankulutuksen vähentämiseen tarvittavaan käyttäytymisen muutokseen? Tätä muutosta on haasteellista viedä eteenpäin sekä ymmärtää ja juuri tässä taide / kulttuuri / luovat keinot ovat välttämättömiä ja voivat auttaa julkisia toimijoita sekä yhteisöjä löytämään uusia tapoja lähestyä energiankulutustottumuksia, jotka edistävät kestävää ja yhteistyössä rakennettua tulevaisuutta.

Miten?

CCI4Change antaa paikallisille julkisen sektorin toimijoille, kuten kaupungit ja kunnat, sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille mahdollisuuden tehdä synergisesti molempia tahoja hyödyttävää yhteistyötä. Julkisen sektorin toimijat saavat käyttöönsä mielikuvitusrikkaita ideoita, joilla mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen ja yhteiskehittäminen liittyen kestävän kehityksen aloitteisiin ja toimenpiteisiin. Luovien alojen ammattilaiset löytävät uusia yhteistyömahdollisuuksia, uusia tapoja ammattitaitonsa hyödyntämiseen kestävien ratkaisujen luomisessa sekä uusia väyliä itseilmaisuun ja toimeentuloon. Asukkaiden osallistuminen ja sitoutuminen on avainasemassa, kun halutaan löytää uusia ratkaisuja käyttäytymisen muutokseen energiankulutuksen vähentämiseksi.

Mitä?

 1) CCI4Change-hankkeessa pilotoidaan uusia yhteistyömalleja luovien alojen ammattilaisten ja julkisen sektorin toimijoiden kesken tavoitteena muuttaa asukkaiden energiankulutuskäyttäytymistä.

 2) Piloteista saadun kokemuksen pohjalta hankkeessa kehitetään käytännön työkalut, jotka on räätälöity tukemaan julkisten toimijoiden ja luovien alojen ammattilaisten yhteistyötä. Työkalusarja tarjoaa testattuja menetelmiä, inspiroivia strategioita ja käytännön tukea esim. kaupungeille työskentelyyn monimutkaisimpien yhteiskunnallisten haasteiden kanssa yhdessä paikallisten taiteen, kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisten kanssa.

 3) Hanke tuottaa lisäksi kolme konkreettista esimerkkicasea uusista yhteistyömuodoista, joissa keskitytään energiankulutuskäyttäytymisen muutokseen. Nämä esimerkit tuovat esiin tällaisten uusien kumppanuuksien valtavan potentiaalin sekä osoittavat, kuinka niillä voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja eri alojen innovointia.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa, josta 80 prosenttia eli 380 000 euroa tulee Interreg Baltic Sea Region -ohjelman kautta ja jäljelle jäävän 20 prosenttia rahoittavat hankkeen yhteistyökumppanit.