Kehittämishankkeet

Kehittämisrahoitusta elinvoiman luomiseksi

Kehittämishankkeiden avulla parannamme seutumme yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämme yritysten kasvua ja menestystä.

Kehittämishankkeiden avulla toteutetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmaa, Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, meri- ja kalatalousohjelmaa sekä rajat ylittävää Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC sekä Cenral Baltic -ohjelmia. Ohjelmat ovat EU:n rahoitusinstrumentteja, joiden tavoitteena on yhtenäistää jäsenvaltioiden toimintaa sekä pienentää eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja. EU:lta saatava rahoitus on tärkeässä osassa Suomen ja seudun elinvoiman kehittymiselle.

Kehittämisrahoitusta sinun yrityksellesi?

Rakennerahastoista voidaan myöntää rahoitusta myös yrityksesi kehittämis- tai investointihankkeeseen, mikäli se täyttää rahoituksen kriteerit. Hanke voi olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyvä, ja sillä tulee olla merkittävä vaikutus yrityksesi toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia.