Startpeng och annan startfinansiering

Startpeng och annan finansiering

Om din affärsidé är bra kan du få startpeng eller annan finansiering. En genomtänkt och sanningsenlig affärsplan och en noggrann lönsamhetskalkyl hjälper dig att få startpeng och annan finansiering.

Nya företagare kan få finansiering från tre olika källor: egen finansiering, lån och eventuella bidrag. Den fjärde källan, det vill säga intern finansiering, finns vanligtvis inte i början av verksamheten.

För att få finansiering måste du ofta vara färdig att investera dina egna besparingar, inteckna din egendom och ta ett personligt lån. Dessa investeras som startkapital i företaget.

Startfinansiering

Om din affärsidé är bra, är det möjligt att få startfinansiering också utan ett stort eget kapital. I Finland finns många offentliga finansieringsalternativ, som dessutom kompletteras av ett antal privata riskkapitalinvesterare och affärsänglar. Det på statsmaktens ansvar fungerande Finnvera Abp är den enda penninginrättningen, som har rätt till riskfinansiering. Finnvera erbjuder kapitalinvesteringar och borgen för banklån.

Särskilt i början av verksamheten när du skaffar maskiner och annan utrustning lönar det sig att utnyttja delbetalnings- och leasingmöjligheterna som erbjuds av finansbolag. Då kan företagets säkerheter användas för andra finansieringsbehov.

Startpeng

Startpeng är ett stöd som är avsett för nya företagares personliga kostnader och som beviljas enligt prövning. Den tryggar företagarens utkomst under den tid det tar att starta och etablera verksamheten. Du kan ansöka om startpeng via den lokala TE-byrån.

Startpengen är ca 700 €/månad, det vill säga 33,66 €/vardag. Vanligtvis beviljas startpeng för 6 månader i taget. Pengen betalas enligt prövning i högst 12 månader. Startpengen betalas i efterhand en gång i månaden.

Du kan beviljas startpeng om du:

 • är en arbetslös arbetssökande
 • övergår från ett arbetsförhållande, deltidsföretagande eller studerande till heltidsföretagande 
 • ansöker om startpeng innan du grundar företaget
 • har upprättat en trovärdig affärsplan och lönsamhetskalkyl (en företagsrådgivare kan hjälpa dig med dessa)
 • känner till branschen och affärsverksamhetens krav
 • har finansiering för företagets startskede
 • har inga betalningsanmärkningar

För att ansöka om startpeng ska du ha

 • en affärsplan och en finansieringsplan (t.ex. blanketten YT2 eller YT3)
 • en lönsamhetskalkyl/ekonomiplan (blanketten YT5)
 • intyg över betalning av skatter
 • bevis om startfinansiering för de inledande 2–3 månaderna

När TE-tjänsterna fattar beslut om beviljande av startpeng tar de hänsyn till konkurrenssituationen för företag i din bransch och behovet för ny affärsverksamhet i området där du tänker starta ditt företag.

Läs mera på TE-tjänsternas webbplats