Företagsformer och lätt entreprenörskap

Val av bolagsform: vilken form passar dig bäst?

När du planerar företagsverksamheten ska du också välja bolagsformen. Vilken bolagsform du väljer beror på om du tänker vara företagare på heltid eller deltid. Valet påverkas också av antalet personer som grundar företaget, företagets bransch, verksamhetstyp och dess omfattning, behov av finansiering, risknivå och beskattning.

Lättföretagande eller faktureringstjänster

Lättföretagande är ett bra alternativ för småskalig affärsverksamhet. Lättföretagande baserar sig på faktureringstjänster. Som lättföretagare betalar du en serviceavgift till faktureringstjänsten. Serviceavgiften kan vara en fast månadsavgift eller en avgift som baseras på antalet faktureringar eller det intäktsförda lönebeloppet. Tjänsteleverantören fakturerar kunden och betalar alla kostnaderna (eller en del av dem) som ska betalas till myndigheterna på dina vägnar.

Det finns flera lättföretagartjänster på marknaden. Skillnaden mellan de olika tjänsterna är om lättföretagaren står i ett uppdragsförhållande till kunden eller om de använder sitt eget FO-nummer. Lättföretagande är ett rätt nytt begrepp i Finland, och begreppet förekommer inte i lagstiftningen.

 • Passar för småskalig och företagsmässig verksamhet
 • Faktureringen sker via ett annat företag, dvs. faktureringstjänsten
 • Faktureringstjänsten debiterar en serviceavgift och tar hand om bl.a. skatter
 • Lämpar sig inte för tillståndspliktig verksamhet

Företagande som bisyssla

Företagande som bisyssla är ett bra sätt att tjäna extrainkomster för anställda, studerande och pensionärer. Som en företagare i bisyssla kan du välja vilken bolagsform som helst, men de vanligaste är enskild näringsidkare (firma), aktiebolag eller lättföretagsamhet.

Om du planerar att bli företagare på heltid, kan företagande som bisyssla vara ett bra sätt att se hur det skulle vara att vara företagare. Övrigt om företagande som bisyssla:

 • Du är skyldig att teckna en pensionsförsäkring (FöPL) om dina årliga arbetsinkomster överstiger 7 656,26 euro.
 • Du är momsskyldig om räkenskapsperiodens omsättning överstiger 10 000 euro
 • Du är bokföringsskyldig på samma sätt som heltidsföretagare
 • Företaget registreras i handelsregistret om verksamheten är tillståndspliktig, verksamheten drivs i en skild affärslokal eller om företaget anställer någon som inte hör till samma familj.

Det finns fem bolagsformer

De egentliga bolagsformerna är: enskild näringsidkare (fma), aktiebolag (ab), kommanditbolag (kb), öppet bolag (öb) och andelslag. Enskild näringsidkare och aktiebolag är de vanligaste bolagsformerna, då dryga 90 % av Finlands företag hör till dessa.

Enskild näringsidkare (fma)

 • Passar bra för bl.a. ensamföretagare, familjer och företagare i bisyssla.
 • Företagaren är personligt ansvarig för företagets skulder och skyldigheter. 
 • Inga stora investeringar, finansieringsbehov och/eller tillväxtplaner
 • Beskattning sker främst som förvärvsinkomst (inkomstskatt)
 • Registreras på Patent- och registerstyrelsens webbplats (prh.fi), blankett Y3

Öppet bolag (öb)

 • Grundas av minst 2 personer (bolagsmän)
 • Företagarna svarar tillsammans för bolagets skulder och skyldigheter.
 • Inga stora investeringar, finansieringsbehov och/eller tillväxtplaner
 • Beskattning som förvärvs- och kapitalinkomst
 • Registreras på Patent- och registerstyrelsens webbplats (prh.fi), blankett Y2
 • Observera att det måste finnas ömsesidigt tillit mellan parterna. Vi rekommenderar att parterna tecknar ett bolagsavtal.

Kommanditbolag (kb)

 • Grundas av minst 2 personer (bolagsmän)
 • Minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman
 • Den ansvariga bolagsmannen bestämmer över bolagets verksamhet och ansvarar för verksamheten med hela sin egendom
 • Den tysta bolagsmannen svarar för verksamheten med sin investering (finansiell investering eller till exempel en maskin eller enhet)
 • Beskattning som förvärvs- och kapitalinkomst
 • Registreras på Patent- och registerstyrelsens webbplats (prh.fi), blankett Y2

Aktiebolag (ab) 

 • Grundas av en eller flera personer eller ett gemenskap
 • Ägande genom aktier –  delägarens ansvar begränsas av det investerade kapitalet
 • Ansvaret är personligt. Aktieägarens egen egendom och personlig borgen används som säkerhet för aktiebolagets lån.
 • Lämpar sig för tillväxtorienterade affärsidéer med hög risk som kräver kapital
 • Jämfört med andra bolagsformer ger denna bolagsform bättre möjligheter till bl.a. skatteplanering
 • Registreras på Patent- och registerstyrelsens webbplats (prh.fi), blankett Y1
 • Före eller i samband med registreringen upprättas bl.a. stiftelseurkund och bolagsordning 
 • Obs! Vi rekommenderar att parterna tecknar ett bolagsavtal.

Andelslag 

 • Grundas av en eller flera personer
 • Målet är att tillhandahålla tjänster som ger ekonomiska fördelar till bl.a. medlemmarna
 • Passar för gemenskap och småskalig verksamhet som inte kräver stort startkapital
 • Registreras på Patent- och registerstyrelsens webbplats (prh.fi), blankett Y1
 • Före eller i samband med registreringen ska man upprätta stiftelseurkund och regler samt fastställa andelsavgiftens storlek
 • Obs! Ett andelslag kräver ofta en lokföretagare. Kom ihåg att kunderna köper inte andelslaget, utan tjänsterna som erbjuds av dess medlemmar.

Franchising

 • Franchising (inte en separat bolagsform, vanligen ett aktiebolag)
 • Företaget är redan verksamt och affärsidén har testats
 • Samarbetet bygger på ett avtal som ger franchisetagaren rätt att använda franchisegivarens affärsidé.
 • Ofta får företagaren också ta del av olika stödtjänster, såsom kurser, marknadsföring, logistik, bokföring och liknande.
 • Vanligtvis betalar företagaren franchisegivaren för rätten att använda affärsidén, oftast i form av en fast avgift eller en avgift som baserar sig på företagets omsättning.
 • Obs! Franchising kan vara ett enkelt sätt att börja företaga. Företagaren bör dock komma ihåg att franchising är ingen garanti för framgång. Företagaren måste känna till affärsverksamheten och dess krav.