Affärsplan

Affärsplan: en bra plan är halva jobbet

En affärsplan omvandlar din idé eller dröm till en lönsam, hållbar affärsverksamhet. Noggrann planering av affärsverksamheten är det viktigaste skedet när man grundar ett företag. Att upprätta en affärsplan är ett måste om du ansöker om extern finansiering.

Affärsplanen kan vara en första skiss eller en omfattande undersökning eller utredning.

Affärsplanens delar

  • Beskrivning av affärsidén
  • Beskrivning av eget kunnande
  • Beskrivning av produkt och/eller tjänst
  • Kunder och kundbehov
  • Bransch och konkurrenssituation
  • Marknadens storlek och utveckling
  • Marknadsföring och reklam
  • Risker
  • Immateriella rättigheter
  • Beräkningar: finansiering, lönsamhet och försäljning

Vad innebär företagande?

I en idealisk situation är företagsverksamheten ett inspirerande och fritt sätt för företagaren att förverkliga sig själv och bestämma själv över sina arbetstider och arbetssätt. Å andra sidan innebär företagande också ansvar och risker. Förutom entusiasm måste företagaren också ha en förmåga att tåla osäkerhet, identifiera risker och förbereda sig för dem.

Affärsverksamhetens mål är alltid att företaget når framgång och genererar vinst. En lönsam affärsverksamhet förutsätter att företagaren har ett intresse för att tjäna pengar, så att hen ska kunna försörja sig själv och eventuellt även anställa arbetskraft.

Vad kännetecknar en bra företagare?

Företagsamhet förutsätter målmedvetenhet, flit, mod och organisationsförmåga. En stark vision och kreativitet hjälper företagaren att hitta sin plats bland andra företag. Företagaren ska naturligtvis också ha flexibilitet, uthållighet och en nypa av det berömda, finska sisu!

Med tanke på företagets framgång är det särskilt viktigt att ha tillräcklig expertis inom företagets verksamhetsområde. Därtill behövs grundläggande kunskaper om företagsadministration.

Företagaren behöver inte göra eller kunna allt själv. Det är en bra idé att ta del av all experthjälp som finns tillgänglig – särskilt när den är gratis, såsom Cursors företagsrådgivning!

Vi önskar dig all lycka på vägen mot ditt drömföretag!