Köp företag

Företagsförvärv som ett alternativ till att grunda företag

I vissa fall kan företagsvärv vara ett bättre och lättare sätt att starta en affärsverksamhet än att grunda ett helt nytt företag. Inom de närmaste åren kommer över 70 000 små och medelstora företag att stå inför ett ägarbyte. Sunda företag med god lönsamhet hittar en efterträdare snabbt! 

När du köper ett fungerande företag eller en verksamhetsgren kan du fokusera på att utveckla företaget istället för att sätta tid och pengar på att skaffa kunder och utveckla företagets produkter och tjänster.

Ett helt företag eller en del av affärsverksamheten?

Om du vill köpa ett företag kan du köpa hela företaget eller bara en del av affärsverksamheten. Vid företagsförvärv talas det om aktieförsäljning, andelsförsäljning och förvärv av bolagsandelar. I aktiebolag säljs aktier eller andelar. I öppna bolag och kommanditbolag handlar det om förvärv av bolagsandelar. Förvärv av affärsverksamhet betyder att man köper en del av en affärsverksamheten, vilket innebär att den ifrågavarande affärsverksamhetens tillgångar, skulder, personal och kontrakt överförs till företaget som köps.  

Viktiga saker att tänka på för den som tänker köpa ett företag

  • Finns det en framtid för bolagets affärsverksamhet?
  • Personifieras bolagets affärsverksamhet för mycket av den nuvarande företagaren?
  • Möter helheten som du tänker köpa dina behov?
  • Vad är företaget värt?
  • Hur mycket är lagret och maskinerna värda?
  • Vilka produktansvar och risker ingår det i verksamheten?
  • Är franchising ett alternativ?

Våra företagsrådgivare hjälper dig att hitta objekt som har störst potential och som bäst svarar på dina behov. Dessutom hjälper de dig med att inleda förhandlingarna, tolka siffrorna och gå igenom köpprocessen.

Här hittar du företag till salu:

Yrityspörssi
Firmakauppa
Suomen Yritysmyynti Oy 
Advance Team Oy
Suomen Omistajanvaihdos ry