Turismtjänster

Travel near, get far

Syftet med den regionala turistorganisationen är att stödja turistnäringens tillväxt. Vi stöder turismens utveckling både genom strategiska, långsiktiga åtgärder och val samt genom flexibla marknadsföringsåtgärder och turistmarknadsföring.

Vi stöder attraktionskraften för resmål genom utvalda marknader och segment genom att använda egna kanaler, köpt och intjänad synlighet.

Vi skapar tillväxtmöjligheter genom väl genomtänkta åtgärder för turismexpertarbete, nätverk, nya distributionskanaler och marknader.

Vi stöder turistens kundresor vid resmålet bl.a. genom turistinformationens operativa koordinering.

Vi samarbetar aktivt med nätverken för landskapet, storområdet och nationella reseorganisationer.

Vi organiserar regelbundet nätverksmöten för turismföretagare i regionen, genomför regionala utbildningar och ger information om tjänster som riktar sig till företagare. Vi samordnar turismaktörer mot ett gemensamt mål, en hållbar och konkurrenskraftig turism. Dessutom samordnar vi regionalt forsknings- och statistikarbete om turism.