Företagstjänster

Skapa ditt drömföretag med företagstjänster

Vi tillhandahåller tjänster för regionens företagare. Med hjälp av kundorienterade företagstjänster stöder vi hela regionens livskraft och utveckling av företagsverksamhet. I linje med vårt kundlöfte hjälper vi företagare att starta sina drömföretag!

Våra erfarna affärsrådgivare erbjuder tillsammans med ett omfattande nätverk av experter, konfidentiell och gratis rådgivning till nya företagare och redan etablerade företag i regionen.

Vi anordnar tiotals utbildnings- och nätverksevenemang varje år, tillhandahåller informationstjänster, upprätthåller ett register över affärslokaler och tomter i regionen samt ett företags- och serviceindexsystem. Vi kommunicerar genom flera kanaler om förnyelser inom företagsverksamhet och vi håller aktivt kontakt med regionens företagare.

Genom företagsamhetsfostran och en entreprenörsattityd inspirerar vi företagare i alla åldrar mot företagsamhet. Med djärva experiment och nya öppningar skapar vi ny företagsverksamhet. Vi har ett nära samarbete med läroanstalter och högskolor.

Våra tjänster produceras i samarbete med ett omfattande och pålitligt nätverk av experter och aktörer inom näringslivet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och vårt mål är att erbjuda de bästa tjänsterna i Finland till både företagare och våra ägarkunder. Tack vare utvecklingen av digitala tjänster kan vi erbjuda våra kunder ännu bättre tjänster av högre kvalitet som är oberoende av tid och plats.

Välkommen att skapa framgång med oss

Vi stärker regionens vitalitet genom att främja placeringar av nya investeringar och aktörer i regionen. Vi bedriver ett aktivt försäljningsarbete och marknadsför regionen tillsammans med våra nationella och internationella partners.

Våra tjänster inkluderar produktifiering av tomter och affärslokaler som är lämpliga för investeringar, med hänsyn till regionens styrkor och kluster. Med hjälp av vårt lokala samarbetsnätverk hjälper vi till att göra även stora investeringar på ett säkert sätt. Vi tar hand om eftervård av företag i regionen och säkerställer start av verksamheten, smidig drift av saker och vi stöder i planering och genomförande av ytterligare investeringar.