Matkailun edistämispalvelut

Travel near, get far

Matkailun alueorganisaation tavoitteena on tukea matkailuelinkeinon kasvua. Tuemme matkailun kehittymistä sekä strategisten, pitkäjänteisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myynninedistämistoimenpiteiden ja matkailumarkkinoinnin avulla. 

Tuemme matkailukohteen kiinnostavuutta valituilla markkinoilla ja segmenteillä hyödyntäen omia kanavia, ostettua ja ansaittua näkyvyyttä. 

Luomme kasvun mahdollisuuksia matkailun ammattilaistyön harkittujen toimenpiteiden, verkostojen, uusien jakelukanavien ja markkinoiden kautta. 

Tuemme matkailijan asiakaspolkuja matkakohteessa mm. matkailuneuvonnan operatiivisen koordinoinnin avulla. 

Toimimme aktiivisesti yhteistyössä maakunnan, suuralueen ja kansallisen matkailuorganisaation verkostoissa. 

Järjestämme säännöllisesti alueen matkailuyrittäjille verkostotapaamisista, toteutamme alueellisia koulutuksia ja jaamme tietoa yrittäjille suunnatuista palveluista. Koordinoimme matkailutoimijoita kohti yhteisiä tavoitetta, kestävää ja kilpailukykyistä matkailua. Lisäksi koordinoimme alueellisesti matkailun tutkimus- ja tilastotyötä.