Utvecklingsåtgärder och andra tjänster

Utvecklingsprojekt för att stödja regionens aktörer

Vi genomför utvecklingsprojekt som stöder regionens företagsverksamhetsstrategi, kommunala strategier och intressebevakningsmål i samarbete med kommuner, företag, läroanstalter, andra regionala aktörer, nationella och internationella samarbetspartners. Vi betjänar kommunerna vid övervakning av finansieringskällor, projektförhandlingar och projektfinansieringsansökningar.

Experttjänster för internationalisering åt kommunerna

Vi stöder kommuner i internationellt samarbete och ordnar relaterade möten och praktiska arrangemang.

Regionala administrationstjänster och samarbetskoordinering

Vi främjar samarbetet i regionen och utarbetar en näringslivsstrategi. Vi samordnar och administrerar de regionala samarbetsorganens aktiviteter och mötesarrangemang. Vi organiserar relaterade evenemang för regionalt samarbete (Regionforum) och hjälper vid behov i regionens intressebevakning.