Kehittämistoimenpiteet ja muut palvelut

Kehittämishankkeita tukemaan seudun toimijoita

Toteutamme kehittämishankkeita, joilla tuetaan seudun elinkeinostrategiaa, kuntien strategioita sekä edunvalvonnan tavoitteita  yhteistyössä kuntien, yritysten, oppilaitosten, muiden seudullisen toimijoiden, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelemme kuntia rahoituslähteiden seurannassa, hankeneuvotteluissa sekä hankerahoituksen hakemisessa.

Kansainvälistymisen asiantuntijapalvelut kunnille

Tuemme kuntia kansainvälisessä yhteistyössä ja toteutamme siihen liittyviä tapaamisia ja käytännön järjestelyjä.

Seutuyhteistyön hallintopalvelut ja yhteistyön koordinointi

Edistämme seudun yhteistyötä ja valmistelemme elinkeinostrategiaa. Koordinoimme ja hallinoimme seudullisten yhteistyöelinten toimintaa ja kokousjärjestelyjä. Järjestämme seutuyhteistyöhön liittyviä tilaisuuksia (Seutufoorumi) ja avustamme tarvittaessa seudun edunvalvonnassa.