Viktigaste nyckeltal

Viktigaste ekonomiska nyckeltal 2019

Kundkontakter, verksamma företag 4066 st.
Råd till nystartade företag, kundkontakter 1157 st.
Totalt antal kunder 1333 st.
Nya företag i regionen 376
Nyskapta jobb i regionen 994
Cursors fastigheter för företag som är verksamma i regionen: hyreslokaler 35 000 m2,  med 68 hyresgäster och 881 arbetsplatser
Omsättning 8 miljoner euro
Balansräkning 29 miljoner euro
Kommunal finansiering 2,6 miljoner euro
Personal 47

Cursor Ab:s årsberättelse 2019

Projekt

Totalt 28 projekt genomfördes av Cursor år 2019. År 2019 var den genomsnittliga skuldsättningsgraden i projekten 3,3, det vill säga en självfinansierande euro genererade 3,3 euro i operativ finansiering, som huvudsakligen består av EU:s och statens finansiering samt privat finansiering.

Ägande

Cursors ägare är fem kommuner i regionen – Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Vederlax och Miehikkälä – tillsammans med flera företag och finansinstitut i regionen. Företagets största ägare är staden Kotka, som äger 86,4%.