Koncernbolag

Dotterbolag och fastighetsbolag

Regionutvecklingsföretaget Kotka-Fredrikshamn är involverat i många saker: som dotterbolag äger Cursor Ab åtta aktiebolag och fastighetsbolag och Cursor är delägare i två fastighetsbolag.

Dotterbolag

Cursor Plus Oy 100 %
Kiinteistö Oy Takojantie 14 100%
Kiinteistö Oy Eagle 3 100%
Kiinteistö Oy Twin Eagle 100%
Kiinteistö Oy Datariina 100%
Kiinteistö Oy Eagle 61%
C-Real Oy 100%
Versso Island Development Oy 100 %

Delägda bolag

Vaalimaan Liiteri Oy 33%
Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33%

CURSOR PLUS OY

Cursor Plus Ob, ett helägt dotterbolag till Cursor Ob, ansvarar för Cursor-koncernens ekonomi och administration. Cursor Plus grundades 1993, då koncernens redovisningsverksamhet bolagiserades.

Förutom Cursor Groups ekonomiska administration, hanterar Cursor Plus administrationen av regionala utvecklingsprojekt samt ekonomiska uppdrag för inhemska och internationella EU-projekt.

FASTIGHETSBOLAG

Cursor äger aktier i flera av regionens fastigheter som erbjuder affärslokaler för företagsamhet.