Konserniyhtiöt

Tytär- ja kiinteistöyhtiöt

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö on monessa mukana: tytäryhtiöinä Cursor Oy omistaa osakeyhtiöitä ja kiinteistöyhtiöitä kahdeksan kappaletta ja osaomistus Cursorilla on kahdessa kiinteistöyhtiössä.

Tytäryhtiöt
Cursor Plus Oy 100 %
Kiinteistö Oy Takojantie 14 100 %
Kiinteistö Oy Eagle 3 100 %
Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 %
Kiinteistö Oy Datariina 100 %
Kiinteistö Oy Eagle 61%
C-Real Oy 100 %
Versso Island Development Oy 100 %

Osakkuusyhtiöt
Vaalimaan Liiteri Oy 33 %
Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 %

CURSOR PLUS OY

Cursor Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cursor Plus Oy vastaa Cursor-konsernin taloudesta ja hallinnosta. Cursor Plus on perustettu vuonna 1993, jolloin konsernin laskentatoimi yhtiöitettiin.

Cursor-konsernin taloushallinnon lisäksi Cursor Plus hoitaa konsernin hallinnoimien seudullisten kehittämishankkeiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten EU-projektien taloushallinnon tehtävät.

KIINTEISTÖYHTIÖT

Cursor omistaa osuuksia useista seudun yritystoiminnalle liiketiloja tarjoavista kiinteistöistä.