Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat: neuvontaa yrityksille 

Julkiset hankinnat halutaan tuoda Cursorilla sinunkin yrityksesi saavutettavaksi. Teemme yhteistyötä kuntien hankintayksiköiden, virkamiesten ja yrittäjien kanssa julkisten hankintojen edistämiseksi.

Järjestämme säännöllisesti info- ja koulutustilaisuuksia liittyen hankintaprosesseihin. Saat meiltä apua hankintoihin liittyvissä kysymyksissä sekä opastusta, jos haluat osallistua kilpailutuksiin.

Autamme sinua menestymään!

RSS-syötteen muodostaminen hankintayksikön julkaisemista tarjouspyynnöistä

Hankintayksikön on mahdollista muodostaa RSS-syötteet Tarjouspalvelussa ja Pienhankintapalvelussa julkaistavista tarjouspyynnöistä. Näin julkaistut tarjouspyynnöt on mahdollista lisätä syötteenä esimerkiksi hankintayksikön omille internet sivuille. Osoitteet RSS-syötteitä varten voidaan muodostaa linkistä löytyvän ohjeen mukaisesti. 

Kynnysarvon ylittävät hankinnat ja kilpailutukset

Suomessa kansallisen kynnysarvon eli 60 000 euroa ylittävät hankinnat julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön Hilma-järjestelmässä. Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungeilla on lisäksi käytössään sähköinen kilpailutusjärjestelmä Tarjouspalvelu, josta löydät kynnysarvon ylittävät kilpailutukset ja voit tehdä tarjouksen. Seudun kaupungit ja kunnat hyödyntävät kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa myös Sarastia Hankintapalveluita

Hilma
Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu 
Haminan kaupungin Tarjouspalvelu 
Loviisan kaupungin Tarjouspalvelu
Sarastia Hankintapalvelut Tarjouspalvelu

Pienhankinnat ja kilpailutukset hankintakalenterista

Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja. Niiden kilpailutuksissa noudatetaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeistuksia. Kannattaakin olla aktiivisesti yhteydessä hankintayksiköihin, mikäli haluat tulla kilpailutuksissa huomioiduksi. 

Kotkan ja Haminan kaupungit julkaisevat vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat. Hankintakalenterit lisäävät kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. 

Kotkan kaupungin hankintakalenteri 
Haminan kaupungin hankintakalenteri 

Kymsote

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote on hankintalain (Laki julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)) tarkoittama julkinen hankintayksikkö, jonka
kynnysarvon ylittävät hankinnat toteutetaan hankintalain sekä tämän hankintaohjeen mukaisesti.
Kymsoten pienhankinnat toteutetaan erillisen pienhankintaohjeen mukaisesti.

Kymsoten hankintaohje