Elinkeinostrategia

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia

Tervetuloa tutustumaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaan. Strategian päämääränä on rakentaa vahvempaa aluetaloutta sekä kääntää muuttoliike positiiviseksi. Strategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Elinkeinostrategia määrittelee tärkeimmät yhteiset valinnat ja yhteistyöalueet, linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja houkuttelee yhteistyöhön niin kaupungit, kunnat, oppilaitokset, yritykset kuin järjestöt ja ihmiset.

Elinkeinostrategia kuvaa seudun kehittämisen kärjet. Isoina tavoitteina ovat olemassa oleviin vahvuuksiin perustuva uudistuminen ja vetovoimaisuus sekä positiivisen ilmapiirin luominen.

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia kokonaisuudessaan tästä