Seutusuunnittelu

Yhteistyötä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa

Kotkan-Haminan seudun kunnat – Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä – tekevät yhteistyötä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa osana seutuyhteistyötä.

Työtä toteuttaa Kotkan-Haminan kaupunkiseutusuunnitteluryhmä KASSU. Ryhmässä on edustus kunkin kunnan maankäytön suunnittelusta, Kymenlaakson Liiton aluesuunnittelusta sekä Cursorista.

Cursor vastaa työn linkittämisestä elinkeinojen kehittämistyöhön. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin edustaja, ja toimintaa koordinoi Kotkan kaupunkisuunnittelussa kuntien yhteinen seutusuunnittelija. Keskeinen viime vuosien työ on ollut seudun yhteisen strategisen vaiheyleiskaavan valmistelu. Kyseisen kaavan pohjalta on laadittu palvelu, joka kuvaa keskeiset seudun kohteet uusille investoinneille. Palvelu on käytettävissä www.businesskotkahamina.fi -sivustolla.

Kotkan-Haminan seutu on lisäksi kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntija- ja tiedonvaihtoverkosto MAL-verkoston jäsen.

Lue lisää strategisesta yleiskaavasta: Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava