Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat: neuvontaa yrityksille 

Julkiset hankinnat halutaan tuoda Cursorilla sinunkin yrityksesi saavutettavaksi. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien hankintayksiköiden, virkamiesten ja yrittäjien kanssa julkisten hankintojen edistämiseksi. Tiedotamme avautuvista hankinnoista yhteistyössä ja järjestämme yrittäjille avoimia, vapaamuotoisia markkinavuoropuheluita sekä hankintatapahtumia.

Saat meiltä apua hankintoihin liittyvissä kysymyksissä sekä opastusta, jos haluat osallistua kilpailutuksiin. Autamme sinua menestymään!

Kynnysarvon ylittävät hankinnat ja kilpailutukset

Suomessa kansallisen kynnysarvon eli 60 000 euroa ylittävät hankinnat julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön Hilma-järjestelmässä. Kotkan ja Haminan kaupungeilla on lisäksi käytössään sähköinen kilpailutusjärjestelmä Tarjouspalvelu, josta löydät kynnysarvon ylittävät kilpailutukset ja voit tehdä tarjouksen. Seudun kaupungit ja kunnat hyödyntävät kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa myös Sarastia Hankintapalveluita

Hilma
Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu 
Haminan kaupungin Tarjouspalvelu 
Sarastia Hankintapalvelut
Loviisan kaupungin hankinnat

Pienhankinnat ja kilpailutukset hankintakalenterista

Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja. Niiden kilpailutuksissa noudatetaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeistuksia. Kannattaakin olla aktiivisesti yhteydessä hankintayksiköihin, mikäli haluat tulla kilpailutuksissa huomioiduksi. 

Kotkan ja Haminan kaupungit julkaisevat vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat. Hankintakalenterit lisäävät kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. 

Kotkan kaupungin hankintakalenteri 
Haminan kaupungin hankintakalenteri 

Markkinavuoropuhelut

Järjestämme yhteistyössä kuntien ja hankintayksiköiden kanssa markkinavuoropuheluita- ja kartoituksia avautuvista hankinnoista. Palveluna kunnille ja hankintayksiköille koordinoimme tilaisuuksien järjestelyt ja kutsumme potentiaaliset toimijat markkinoilta kuulemaan ja keskustelemaan tulevasta hankinnasta.