Rahoitusratkaisut ja yritystuet

Yritystuet ja rahoitus kasvuun ja investointeihin

Yritystuet ja lisärahoitus ovat tarpeen lähes poikkeuksetta, jos suunnitelmissasi on yrityksen kasvu tai investointi. Rahoitusta on mahdollista hakea rahoituslaitoksilta, joukkorahoituksella, businessenkeleiltä, pääomasijoittajilta tai useilta julkisilta tahoilta. Yhtiön pääomaa voidaan kasvattaa myös uusien osakkaiden avulla. Usein rahoitus koostuu useammasta eri lähteestä kerätystä rahoituksesta. 

Yrittäjän oma rahoitus merkitsee

Omalla sijoituksellasi on suuri merkitys rahoituksen järjestymiselle. Oma rahallinen sijoitus antaa hankkeelle uskottavuutta ja helpottaa ulkopuolisen rahoittajan mukaantuloa.

Yrittäjän tai yrittäjien oman sijoituksen tulisi olla ainakin 20 % pääoman tarpeesta. Rahapanoksen lisäksi voit sijoittaa yritykseen käyttöomaisuutta niin sanottuna apporttina eli käyvästä arvosta. Yrittäjä ja muutkin sijoittajat voivat sijoittaa osakeyhtiöön oman pääoman ehtoista rahoitusta pääomalainana tai sijoituksena vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto).

Yritystuet ja rahoituksen hakeminen

Rahoittajaa kiinnostavat ensisijaisesti rahoitettavan toimenpiteen vaikutukset liiketoimintaasi sekä yrityksen kyky selvitä tulevista velvoitteistaan. Yrityksen kassavarat kannattaa pitää aina vahvana ja varata investointeihin tarpeeksi lainarahaa.

Rahoittajan kanssa on helpompi neuvotella investoinnin rahoituksesta kuin käyttöpääomalainasta. Kun esittelet ideaasi ja rahoitustarvettasi potentiaaliselle rahoittajalle, ota huomioon seuraavat asiat:

  • Sinulla on päivitetty liiketoimintasuunnitelma ja tarvittavat talousdokumentit. Rahoituksen järjestymisessä auttavat huolellisesti laadittu Toimivan yrityksen liiketoimintasuunnitelma (YT10) ja tulossuunnitelma (YT22 )
  • Sinulla on omarahoitus kunnossa, eli tarpeeksi käyttöpääomaa tai asia hoidossa oman pankin kanssa. Myös oma pankkisi haluaa tuoreimmat dokumentit ja vakuudet.
  • Olet kartoittanut eri rahoittajavaihtoehtoja ja valinnut niistä itsellesi soveltuvimman.

Rahoitushakemuksen tekemiseen, liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen ja laskelmien laatimiseen saat apua yritysneuvonnastamme.

Kasvamalla ja investoimalla yrityksesi menestyy ja tuottaa suurempaa taloudellista hyötyä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä!