Tarjouspyyntö omistajanvaihdospalveluihin

Cursor Oy:n hallinnoiman ryhmähankkeen Varustamo – tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa (osahankkeet Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan ammattiopisto Oy) tavoitteena on yrityspalvelujen ja yrittäjyyskoulutuksen verkostoyhteistyön ja palvelukokonaisuuden kehittäminen, uuden osaamisen aikaansaaminen ja osaamistarpeiden entistä parempi, ennakoiva tunnistaminen.
Hankkeessa kehitetään Kymenlaaksoon yritysten omistajanvaihdoksia edistävä ja tukeva ennakointiin kytkeytyvä palvelumalli, jossa yritysneuvonnan ja oppilaitosten palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Pyydämme tarjouksia yrityksille tarjottavasta yrityskohtaisesta omistajanvaihdospalvelusta, jonka tavoitteena on kymenlaaksolaisten ja loviisalaisten yritysten auttaminen ja tukeminen
yrityksen omistajanvaihdoksen edistämisessä ja sujuvoittamisessa.

Hankinta on jaettu viiteen osaamisalueeseen:

Osa 1. Lakipalvelut esim. sopimukset, kauppa- ja muut asiakirjat, yritysjärjestelyt (mahdollinen sulautuminen, jakautuminen, liiketoiminnan siirto asiakirjojen valmistelu) henkilöstöön/avainasiakkaisiin liittyvät sopimusasiat, lainsäädännön noudattaminen ja immateriaalioikeudet.
Osa 2. Talous, kirjanpito ja rahoitus kuten taloudelliset näkökohdat yrittäjän kannalta, osakekauppa vs. liiketoimintakauppa, liiketoimintakaupan tulovirtojen näkyväksi saattaminen, henkilöstöasiat (erityisesti lomapalkka liiketoimintakaupassa).
Osa 3. Yrityksen arvonmäärittely ja verotekniset asiat
Osa 4. Yrityksen näkyvyyden lisäämien eri kanavissa, esim. viestintästrategia yrityksen omistajanvaihdostilanteessa, miten nostetaan yrityksen arvoa viestinnällä omistajanvaihdostilanteessa? (brändi, imago)
Osa 5. Mentaalivalmennus esim. yrittäjän henkinen valmistamien yritystoiminnan jälkeiseen elämään.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan 2–6 toimittajaa kuhunkin em. osaamisalueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osaan. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueisiin tarjotaan ja tarkentaa tarvittaessa tarjouksen sisältö osa-alueen sisältöön.
Palvelua tuotetaan Etelä-Kymenlaakson (ja Loviisan alueella), se voidaan toteuttaa etäyhteydellä tai lähitapaamisena yrityksen tarpeen mukaan. Puitejärjestelyyn valittujen toimittajien asiantuntijapalveluja hyödyntää Cursor Oy.

Yrityskohtainen omistajanvaihdospalvelu on yritykselle de minimiksen alaista tukea, arvo 600 euroa.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin.

Kirjallinen tarjous on jätettävä 22.3.2024 klo 16.00 mennessä. Lisätietokysymykset tulee lähettää 15.3.2024 mennessä ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan 19.3.2024 tällä sivulla.
Puitejärjestely on voimassa 6.4.2024 – hankkeen päättymiseen saakka.

Lue koko tarjouspyyntö TÄÄLTÄ.

Tarjouspyyntöön tulleet kysymykset ja vastaukset niihin TÄÄLLÄ.

Lisätietoja:
Maarit Koverola
projektipäällikkö / Cursor
maarit.koverola@cursor.fi
p. +358 40 190 2545