Kustannustuen hakuohjeet

Kustannustuki yrittäjille ja yksinyrittäjille

Kustannustuen neljäs hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.2021–31.5.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät.

Toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. 

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista, voidaan jatkossa korvata tietty osuus.

Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.​

Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa.

Kustannustuen neljäs hakukierros on avoinna 17.8.2021 klo 9.00—30.9.2021 klo 16.15 välisen ajan. 

Kustannustukea maksetaan yrityksille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tämä helpottaa erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa.

Linkki hakuun

Katso Samin video-ohjeet miten haet tukea

Selvitä nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä:

  • Varmista kirjanpidosta/tilinpäätöksistä, että yrityksesi liikevaihto on laskenut vähintään 30% tuki- ja vertailukausien välillä.
  • Selvitä kirjanpidosta tukikauden joustamattomien kulujen ja yksityisottojen määrät kuukausitasolla.
  • Jos yritykselläsi on arvonlisäverotonta myyntiä, ilmoita verottoman myynnin määrä hakemuksessa.
  • Toiminimiyrittäjän palkkatiedot ilmoitetaan hakemuksessa kertomalla YEL-vuosityötulon määrä.
  • Liikevaihto- ja palkkatietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli tiedot ovat Valtionkonttorin saatavissa suoraan verottajalta ja tulorekisteristä ilmoittamiesi alv-tietojen ja maksamiesi palkkojen perusteella.
  • HUOM! hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.
  • Voit testata mahdollisesti saamasi tuen määrän
    Valtionkonttorin laskurilla