Nuorten ja johtajien kohtaaminen - "Pä1vä Johtajana" kampanja Cursorilla 

Suomen Nuorkauppakamarin Päivä Johtajana -kampanja yhdisti yritysjohtajat ja nuoret työelämän tutustumispäivän merkeissä. Cursorin johtajien, David Lindström, Elina Reijasalo ja Johanna Tyynelä, johdolla kolme Kotkan-Haminan seudun nuorta Ella, Sofia ja Sarah saivat mahdollisuuden tutustua johtamiseen päivän ajan.

Oman päivänsä aikana kukin nuori pääsi seuraamaan johtajien työtä saaden konkreettisen käsityksen arjesta ja johtamisen vaatimuksista. Samalla johtajat pääsivät myös tutustumaan nuorten näkemyksiin ja arvoihin työelämästä. Kampanjan tavoitteena on luoda siltoja eri sukupolvien välille, tarjota nuorille työkokemusta ja edistää vuorovaikutusta organisaatioissa.

Projekti ei ainoastaan avaa ovia työelämään, vaan se on myös investointi tulevaisuuteen. Nuorten innokkuus ja johtajien kokemus kohtaavat, mahdollistaen oppimisen kummaltakin osapuolelta.

Kokeilu tarjoaa myös mahdollisuuksia luoda verkostoja ja työllistyä yrityksissä tulevaisuudessa. Ella on jo hakenut harjoittelupaikkaa kevääksi Cursorilta ja Sofia puolestaan sai työtarjouksen Starttisataman yrittäjältä päivän päätteeksi. Sarah osallistui kampanjaan vasta eilen, mutta kokemus varmaan antaa ideoita tulevaisuuden suunnitteluun ja toivottavasti poikii jatkoa Cursorilla tai jossain toisessa yrityksessä.

Kaiken kaikkiaan kokemus oli erittäin hyvä molemmin puolin ja tulee varmasti saamaan jatkoa tulevina vuosina. Lämmin kiitos Kotkan Nuorkauppakamarille yhteistyöstä.