Kohoa synergiakeskus ja LUT yliopiston Kouvolan yksikkö esittäytyivät

Kymen Innovaatioyhdistyksen vuoden kolmas kokous ja yritysvierailu tehtiin 3.5. äskettäin valmistuneeseen Kohoa-yrityspalvelu- ja synergiakeskukseen kävelykatu Manskilla Kouvolassa. Vanhasta Manski-kauppakeskuksesta on muotoutunut yrityksiä ja niitä palvelevien yhteisöjen keskinäistä yhteistyötä kehittävä uuden ajan toimintakeskus. 7000 neliön suuruisen rakennuksen ostivat ja remontoivat puoliksi kaupungin elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy ja paikalliset yrittäjät. Kokonaiskustannukset ovat olleet kuusi miljoonaa euroa. Ennen kokousta LUT-yliopiston Kouvolan yksikön johtaja ja innovaatioprofessori Marko Torkkeli loi katsauksen kansainvälisen innovaatiokehityksen toimintakonsepteista.

Kohoan yhteisömanageri Heli Vartiainen esitteli kokouskahvituksen lomassa hulppeita talon tiloja, joita vielä kokouspäivänä viimeisteltiin. Virallisia avajaisia juhlitaan vasta syyskuussa. Kokoukseen mennessä rakennuksen tiloja oli remontoitu uuteen käyttöönsä 6200 neliötä. Kohoaan on sijoittunut vuokralaisiksi 16 yritystä ja yhteisöä täyttöasteen ollessa 99 prosenttia. Vapaana oli enää yksi 40 neliömetrin toimistotila. Ulkopuolisillekin tarvitsijoille erikokoisia kokoustiloja löytyy ja työpisteitäkin coworking-tilassa on useita. Mukana olevien koulutusorganisaation opiskelijat mukaan lukien Kohoan on henkilömäärä kasvaa lähes kahteensataan. Heli Vartiainen totesi, että Suomessa on useita yksinomaan verovaroin rakennettuja yritystaloja suuremmissa kaupungeissa. Kouvolan Kohoa on tässä joukossa poikkeus siinä suhteessa, että sen perustamisen takana ovat olleet paikalliset yritykset omilla rahoillaan. Sijoittajien tavoitteena on kehittää ja kasvattaa Kouvolan seudun elinvoimaa. https://kohoa.fi/

Inspiraatioita ja perspiraatioita

Kohoan tilaesittelyn jälkeen LUT-yliopiston Kouvolan yksikön johtaja ja innovaatioprofessori Marko Torkkeli alusti yksikkönsä toiminnasta ja kansainvälisistä innovaatiokehityksen uusimmista trendeistä ja toimintakonsepteista kuvaten alustuksensa aihetta ”luovuudeksi (inspiraatio), mikä kehittyäkseen liiketoiminnaksi tarvitsee runsaasti hikoilua (perspiraatio)”

Professori Marko Torkkeli kertoi, että tällä hetkellä Kouvolan alueyksikössä työskentelee 15 vakituista tutkijaa

Lappeenrannan – Lahden Teknillisen yliopiston (LUT) Kouvolan yksikkö aloitti toimintansa vuonna 2002 Kouvolan Kasarminmäellä. Se on profiloitunut kansainvälisen kaupan ja logistiikan osaajana edistääkseen Kouvolan alueellista hyvinvointia. Kohoaan äskettäin sijoittunut yksikkö aloitti tutkimusyksikkönä, mutta viime syksystä lähtien siitä tuli myös koulutusyksikkö sen käynnistettyä tuotantotalouden DI-tutkintoon johtavan maisteriohjelman 40 opiskelijalla. Ensi vuoden keväällä se aloittaa myös elintarvike-teknologiaan liittyvän maisteriohjelman, minkä jälkeen yksikön oppilasmäärä kasvaa yli 120:een. Helsingin yliopiston Käännöstieteen laitoksen lopettamisen jälkeen Kouvolasta on tullut jälleen aito yliopistokaupunki. Professori Marko Torkkeli kertoi, että tällä hetkellä Kouvolan alueyksikössä työskentelee 15 vakituista tutkijaa. https://www.lut.fi/fi/tutustu-meihin/kampukset-ja-alueyksikot/kouvolan-alueyksikko

Innovaatio on uusi oivallus, keksintö, menetelmä, jolla saavutetaan kaupallista menestystä

Kouvolassa asuvan Marko Torkkelin oma tutkimustoiminta keskittyy kansainväliseen innovaatio-tutkimukseen ja erityisesti innovaatioiden hyödyntämismenetelmiin edettäessä kohti kaupallista menestystä avoimilla maailmanmarkkinoilla.

Seuraavassa poimintoja Markon mielenkiintoisesta esityksestä:

Perinteisen innovaatiosysteemin uskomuksia

 • Jos keksin sen, löydän myös markkinat sille
 • Jos keksin sen ensimmäisenä, omistan sen
 • Tärkeät tarvittavat teknologiat pystyn arvaamaan ennakkoon
 • Kaikki parhaat alan työntekijät ovat meillä töissä

Koskaan ei tiedä mistä hyvät ideat tulevat, mutta niiden tulovirtaa voi kasvattaa tekemällä systemaattista yhteistyötä kohtuullisen älykkäiden opiskelijoiden kanssa: Syntyy Avoin innovaatio-prosessi, missä hyödynnetään kaikki saatavissa oleva ulkopuolinen tieto oman tiedon lisäksi.

Strateginen yrittäjyys innovaatioiden metsästämisessä

Se on yrittäjämäistä toimintaa, missä hyödynnetään kaikkia nykyisiä mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti koko ajan tutkitaan uusia

Tapayrittäjät

Tapayrittäjät ovat koko uransa aikana perustaneet uusia liiketoimintoja ja tuoneet markkinoille uusia tuotteita ja palveluita. He tunnistavat mahdollisuuksia myös epävarmoina aikoina ja käyttävät ”karkeasti oikeassa”-menetelmää. Tapayrittäjien yhteisiä piirteitä ovat:

 • Etsivät kiihkeästi uusia mahdollisuuksia
 • Tutkivat niitä äärimmäisen kurinalaisesti
 • Keskittyvät vain lupaavimpiin mahdollisuuksiin eivätkä uuvuta itseään ja organisaatiotaan juoksemalla jokaisen mahdollisuuden perässä
 • Keskittyvät johtamiseen ja erityisesti innovaatioiden toimeenpanon joustavaan toteutukseen
 • Kiinnittävät mukaan kaikkien reviirillään olevien energian

Mahdollisuusrekisterin pystyttäminen

Business-konsepti on lyhyt kuvaus ideasta, mikä syötetään rekisteriin:

 • Ideaan liittyvät trendit, joilla voi olla vaikutusta konseptiin
 • Konseptiin liittyvä tiedossa oleva tieto muun muassa avainasiakasryhmistä
 • Idean hyödyntämistä haittaavat esteet
 • Yrityksen erityiset kyvyt, taidot, resurssit, jotka tekevät innovaatiosta joko mielenkiintoisen tai ei
 • Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat informaation lähteet
 • Kilpailijoiden listaus ja niiden mahdolliset toimenpiteet
 • Ajoitus (optiot) eli mahdollisuudet ”parasta ennen päiväystä”.
WC-paperirullaa koskevan patentin kuvausta vuodelta1891 siivitti 13 hengen osallistujajoukon keskustelua innovaatioiden ja keksintöjen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunta-kehitykselle.

Teksti ja kuvat: Markku Saari