Tarjouspyyntö digiasiantuntijapalveluihin

Kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK) Oy:n ovat käynnistäneet DIH Kymenlaakso – Digibuusteri -hankkeen, jossa luodaan Kymenlaaksoon Digiasema-nimellä toimiva DIH (Digital Innovation Hub) -verkosto, jonka tavoitteena on EU-komission mukaisesti edistää digitalisaation hyödyntämistä seudun yrityksissä ja vahvistaa digitaalisia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Hankkeen tavoitteena on digiosaamisen tason nosto digitalisaation hyödyntämistä aloittelevissa tai perusosaamisen tasolla olevissa mikro- ja pk-yrityksissä sekä tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä koko Kymenlaakson alueella. Hankkeen aikana yrityksille tarjotaan yrityskohtaista digisparrausta yrityksen tarpeiden mukaisesti. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston ja Kymenlaakson liiton rahoittama.

Pyydämme tarjouksia digiasiantuntijapalveluista liittyen yrityskohtaisiin digisparrauksiin, joiden tavoitteena on kymenlaaksolaisten yritysten avustaminen ja tukeminen digitalisaation edistämisessä. Palvelun kohderyhmänä ovat kaikki kymenlaaksolaiset digitaalisia ratkaisuja oman ydinliiketoiminnan tukena hyödyntävät pk-yritykset (digitalisaation hyödyntäjät).

Hankinta on jaettu viiteen osaamisalueeseen:

Osa 1. Yrityksen digivalmiuksien tarkastelu ja kehitysehdotukset (sisältäen esim. laitteet, mobiililaitteet, käytössä olevat digitaaliset palvelut ja ohjelmistot)
Osa 2. Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketaloudellinen tarkastelu
Osa 3. Yritysten sähköisten järjestelmien ja sovellusten tarkastelu/optimointi sekä kehitystarpeet
Osa 4. Yrityksen tieto- ja kyberturvan tilannearvio ja kehittäminen
Osa 5. Yrityksen verkkoviestinnän ja -markkinoinnin sparraus ja edistäminen, audiovisuaalisen osaamisen kehittäminen (videot, kuvat, sisällöntuotannon suunnittelu ym.)

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan 2–8 toimittajaa kuhunkin em. osaamisalueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osaan. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueisiin tarjotaan ja tarkentaa tarvittaessa tarjouksen sisältö osa-alueen sisältöön. Puitejärjestelyyn valittujen toimittajien asiantuntijapalveluja hyödyntävät sekä Cursor Oy että Kouvola Innovation Oy.

Yrityskohtainen digisparrauspalvelu on yritykselle de minimiksen alaista tukea, arvo 500 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin.

Kirjallinen tarjous on jätettävä 6.4.2023 klo 16.00 mennessä. Lisätietokysymykset tulee lähettää 28.3.2023 mennessä ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan 31.3.2023 tällä sivulla.
Puitejärjestely on voimassa 1.5.2023 – 31.12.2024 välisen ajan tai hankkeen päättymiseen saakka.

Lue koko tarjouspyyntö TÄÄLTÄ.

Tarjouspyyntöön tulleet kysymykset ja vastaukset niihin TÄÄLLÄ.

Lisätietoja:
Riina Laaksonen
projektipäällikkö / Cursor
riina.laaksonen@cursor.fi
p. +358 40 190 2534

Ilona Pilli
projektipäällikkö / Kouvola Innovation
ilona.pilli@kinno.fi
p. +358 20 615 6535