Marjo yhdistää paikalliset kehittämisideat ja rahoituslähteet

Cursorin asiantuntijana työskentelevä Marjo Luomi tuli taloon projektipäälliköksi vuonna 2008. Siitä asti hän onkin viihtynyt tiiviisti hankkeiden parissa. Marjo toimi vuoteen 2015 asti erilaisissa projekteissa, kunnes siirtyi koordinoimaan laajemmin Cursorin hanketyötä ja -kumppanuuksia. Hänen työnkuvaansa kuuluu tätä nykyä erilaisten rahoituslähteiden seuraaminen, Cursorin, alueen yritysten ja kuntien (Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti ja Loviisa) hanketarpeiden kartoittaminen ja ihan konkreettinen apu hankehakemusten valmisteluissa. Lisäksi Marjo huolehtii, että hankkeiden raportointi hoidetaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 

Tehtävänäni on yhdistää kentältä tullut idea ja sille sopiva rahoituslähde. Cursorilla lähdetään rakentamaan hankehakemuksia aina aitoon tarpeeseen perustuen. Joka kerta arvioimme hankkeen sopivuutta sekä Cursorin omaan strategiaan, että kuntien ja maakunnan tavoitteisiin – unohtamatta rahoittajan painopisteitä, Marjo kertoo. 

Syyskuun alussa Cursorin hankekokoelmaan kuuluu noin 20 hanketta. Osa niistä on Cursorin omia ja osassa Cursor toimii osatoteuttajana. Cursorilla on useita hankekumppaneita, joista tärkeimpinä Kouvolan kaupunki ja Kouvola Innovation Oy sekä alueen oppilaitokset XAMK ja EKAMI. Marjon mukaan hankkeita on monipuolisesti eri tarpeisiin; hankkeilla kehitetään seudullista matkailua, koulutetaan seudun yrittäjiä, etsitään investointeja alueelle, testataan uusia palveluita ja kehitetään kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeeseen sijoitettu euro tulee keskimäärin 4–6 kertaisena rahana takaisin hanketuen myötä ja tuo näin tärkeää kehittämisrahaa alueelle. 

Parhaimmillaan hankkeiden tuloksina on kokonaan uusia ja testattuja palveluita. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mietitään jo hankkeen toimenpiteille jatkumoa. Usein hankkeen tulokset jäävät osaksi Cursorin peruspalvelupakettia tai siirtyvät seuraavaan vaiheeseen uusille toteuttajille: esimerkiksi oppilaitoksen koulutusohjelmaksi tai investointihankkeissa pysyväksi elementiksi, Marjo iloitsee. 

Cursor hakee hankerahoitusta useista eri lähteistä, riippuen hankkeen sisällöstä ja tarpeesta. Tarve ilmenee usein joko alueen yrittäjien palautteista, tai kuntien ja Cursorin tiimien havaitsemista kehittämistarpeista. Yrityksiä saadaan mukaan hankkeisiin aktiivisella yhteydenpidolla. 

Yritysneuvojamme ja muut asiantuntijamme tuntevat kentän laajasti. Heiltä voi tulla heti hyviä vinkkejä siitä, millaisia yrityksiä eri hankkeisiin voisi kysyä mukaan. Toki markkinoimme esimerkiksi koulutuksia ja tapahtumia myös Cursorin perusmarkkinoinnin mukana, Marjo kertoo. 

Marjon mielestä hanketyön suola on sen monipuolisuudessa: yhtä aikaa voidaan kehittää pienyritysten toimintavalmiuksia ja toisaalla tehdä isoja, alueellisia kehittämishankkeita. Marjo muistelee lämmöllä useita työuralleen sattuneita hankkeita, mutta mieleen on jäänyt erityisesti uran alkuaikojen ”Vaka”-hanke, jossa kehitettiin musiikin vapaan kentän kiertue- ja klubitukea ja saatiin siitä pysyvä, kansallinen ratkaisu. Myös tuore ”Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista” – hanke sai hyvän yhteistyöverkoston ja päättäjäviestinnän tuella Pyhtään lentokentän kehittämisen osaksi valtion budjettia. 

Tässä työssä skaala on laaja ja kumppanit moninaisia, Marjo toteaa ja jatkaa ideoiden ja rahoituslähteiden yhdistämistä. Kuva: Sini Immonen, SiniZen

Lue lisää Cursorin hankkeista: https://www.cursor.fi/etusivu/kehittamishankkeet/

Teksti ja kuva: Sini Immonen, SiniZen